Yhtiöjärjestys

 • Yhtiöjärjestys, päätetty varsinaisessa yhtiökokouksessa 22 toukokuuta 2012 (käännetty ruotsista)

  § 1       Toiminimi

   Yhtiön toiminimi on Sotkamo Silver Aktiebolag. Yhtiö on julkinen (publ).

  § 2       Yhtiön kotipaikka

   Yhtiön kotipaikka on Tukholman kunta Tukholman läänissä.

   § 3       Toiminta

  Yhtiön toiminnan tarkoituksena on hyödyntää georesursseja, erityisesti malmeja ja mineraaleja. Yhtiö voi sen lisäksi käydä kauppaa raaka-ainesektorin toimiluvilla ja lisenssioikeuksilla. Yhtiö voi myös käydä kauppaa rahoitusinstrumenteilla, kiinteällä ja irtaimella omaisuudella sekä harjoittaa muita yllämainittuun toimintaan liittyviä toimintoja.

  § 4       Osakepääoma

  Osakepääoma on vähintään 100 000 000 kr ja korkeintaan 400 000 000 kr.

  § 5       Osakkeiden lukumäärä

  Osakkeiden lukumäärä on vähintään 10 000 000 ja korkeintaan 40 000 000.

  § 6       Täsmäytyspäiväsäännös

  Yhtiön osakkeiden tulee olla rekisteröityinä hallintarekisterissä noudattaen Ruotsin lakia (1998:1479) rahoitusinstrumenttien kirjanpidosta.

  § 7       Hallitus

  Hallitus koostuu vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se istuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

  § 8       Tilintarkastajat

  Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä mahdollisesti heitä avustavat tilintarkastajat tai tilintarkastusyhtiöt.

  § 9       Kokouskutsu

  Kutsu yhtiökokoukseen annetaan ilmoituksella ruotsalaisessa Post- och Inrikes tidningar -lehdessä sekä yhtiön verkkosivustolla. Kutsun antamisen yhteydessä tulee kutsun olemassaolosta ilmoittaa Dagens Nyheter- lehdessä

  § 10     Varsinainen yhtiökokous

  Varsinainen yhtiökokous tulee pitää vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin tilivuoden päättymisestä. Kokous pidetään Tukholmassa, Göteborgissa tai Luulajassa.

  Seuraavat asiat tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa:

     1.     Kokouksen puheenjohtajan valinta.
     2.     Äänioikeuden tarkistaminen ja hyväksyminen.
     3.     Esityslistan hyväksyminen.
     4.     Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
     5.     Kokouksen toteaminen laillisesti kokoonkutsutuksi.
     6.     Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely.
     7.     Päätökset:
                a)  Tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen ja tarvittaessa myös konsernin
                      tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen.
               b)   Yhtiön voitonjako vahvistetun taseen mukaan.
               c)   Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
     8.     Kokouksessa valittavien hallituksenjäsenten ja tarvittaessa hallituksen varajäsenten,
             tilintarkastajien ja
             varatilintarkastajien lukumäärän määrittäminen.
     9.    Hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen.
   10.    Hallituksen  ja tarvittaessa johtokunnan varajäsenten, tilintarkastajien, varatilintarkastajan    
            ja tilintarkastusyhtiön valinta.
   11.    Hallituksen puheenjohtajan valinta.
   12.    Yhtiön johdon palkkioperiaatteiden määrittäminen.
   13.    Muut kokouksessa esilletulevat asiat Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) tai
            yhtiöjärjestyksen mukaan.

  § 11     Tilikausi

  Yhtiön tilikausi on 0101-1231.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.