Vastuullisuus

 

Sosiaalinen toimilupa ja vastuu

Sotkamo Silverillä on paikallisyhteisön tuki ja hyväksyntä ja yhtiö tekee läheistä yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa ympäristöasioissa. Yhtiö on sitoutunut suomalaiseen kaivosvastuujärjestelmään, laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmien käyttöönottoon sekä jatkuvaan materiaalitehokkuutta nostavien prosessien parantamiseen.

Sitoutunut kestävään kehitykseen

Sotkamo Silverin strategian ytimessä ovat vastuullisuus ja paikallisuus. Yhtiö toimii vastuullisesti ja ottaa huomioon ympäristön, toimialueen sidosryhmät sekä työntekijöiden turvallisuuden. Yhtiö on luotettava ja vastuullinen kumppani ympäristövaikutusten hallinnassa ja luvituksissa.

Sotkamo Silver toteuttaa energiatehokkuushanketta avainkumppaniensa kanssa alentaakseen kokonaisvaltaista energiankulutustaan tuotettua hopeaunssia kohti. Yhtiö pyrkii myös kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta, alentamaan hiilidioksidipäästöjään sekä edistämään kierrätystä ja kiertotalouden periaatteita toiminnassaan. Sotkamo Silver on sitoutunut kaivosalueidensa kunnostamiseen, mukaan lukien uudelleenmetsittämiseen ja entisöintiin.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.