Markkinoilla vahva perusta hopean kysynnälle vihreän siirtymän myötä

Hopeakaivoksessa tuotetut metallit mahdollistavat vihreän, uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman käytön. Hopeaa ei pystytä korvaamaan monissa sovelluksissa ja se on teollisuudessa avainroolissa modernin yhteiskunnan jatkuvassa sähköistämisessä ja monissa keskeisissä uusiutuvan energian ratkaisuissa.

Jatkuva tuotanto ja rikasteiden toimitussopimus

Kassavirtaa tuottava kaivostoiminta hopeakaivoksella Sotkamossa on vakaassa tuotantovaiheessa. Tehdyt investoinnit tuotantoprosessiin ja sen kustannustehokkuuteen mahdollistavat myös louhinnan uusilla alueilla. Kaikki hopeakaivoksella tuotetut metallirikasteet on sovittu toimitettavaksi sulatoille Ruotsiin ja Suomeen.

Suunnitelmat hopeakaivoksen elinkaaren pidentämiselle

Sotkamo Silver tavoittelee hopeakaivoksen eliniän pidentämistä vuoteen 2030 projekti P700:n mukaisella täydennyskairaus- ja kehitysohjelmalla, joka sisältää kairausta, vinotunnelin louhintaa ja infrastruktuurin rakentamista. Lisäksi Sotkamo Silver tavoittelee erillisillä tutkimuskairauksilla kaivoksen eliniän pidentämistä edelleen vuoteen 2035

Malminetsintäohjelma, lupaavat mineraalivarannot ja vahva osaaminen luomassa tulevaisuuden kasvupolkua

Sotkamo Silver kehittää ja etsii strategiansa mukaisesti myös tulevaisuuden kasvupolkuja. Projekti REX on paikallinen malminetsintäohjelma houkuttelevan mineraalivarantosalkun kehittämiseksi sekä uusien hyödynnettävien mineraalivarantojen löytämiseksi Kainuun alueella. Vahva kaivostoiminnan osaaminen ja operatiivinen toiminta mahdollistavat kaivostoiminnan operaatioiden monistamisen myös uusiin hankkeisiin.

Sitoutuminen kestävään kehitykseen

Sotkamo Silver on sitoutunut kestävään kehitykseen ja sillä on paikallisyhteisön tuki ja hyväksyntä ja se tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.