Tipasjärven vihreäkivijakso

Yhtiöllä on, tai se on hakenut, malminetsintälupa-alueita Tipasjärven vihreäkivijakson malmipotentiaalisille alueille. Jakson malminetsintäpotentiaali Hopeakaivoksen tyyppisille hopea-kulta-sinkki-lyijy-esiintymille on suuri. Alueella on viitteitä myös kulta- ja kupariesiintymistä. Kivisuon alueella on laaja kvartsi-kyaniitti-liuskealue. 1980-luvulla tehdyissä laboratoriokokeissa siitä otetuista näytteistä saatiin vaahdotettua kvartsi- ja kyaniittirikasteet, joilla on kaupallista mielenkiintoa.

Geologian tutkimuskeskuksella oli Tipasjärven vihreäkivijakson tutkimusohjelma vuosina 2005-2007. Tutkimuksissa tehtiin kallioperäkartoitusta, timanttikairausta (yli 9 km), maaperänäytteenottoa ja matalalentogeofysiikan mittausta, joka kattoi yli 400 km2 alueen.

Sotkamo Silver on koonnut olemassa olevan geologisen ja geofysikaalisen aineiston ja valinnut jatkotutkimuskohteita. Hopeakaivoksen tyyppisen monimetalliesiintymän tai vulkaniiteissa esiintyvän perusmetalliesiintymän esiintymisen todennäköisyys on suuri.

Sotkamo 200k map

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.