Tipasjärvi grönstenbält

Företaget innehar och har ansökt om malmletningslicenser i de potentiella områdena av Tipasjärvi grönstenbältet. Bältet är mycket framtidsutsatt för polymetalliskt silver-guld-bly-zink-avlagringar av Silvergruvan och det finns också indikationer på avlagringar av guld, koppar och zink. Dessutom sker omfattande mineralisering av kyanit-kvarts i Kivisuo-området. Flotationstester på laboratorieskala utfördes på 1980-talet och gav kyanit- och kvartskoncentrat med potentiellt kommersiellt intresse.

Geologiska  Forskningscentralen genomförde ett forskningsprogram i Tipasjärvi grönstenbältet 2005-2007. Arbeten inkluderade geologisk kartläggning, diamantkärnborrning (över 9 km), markprovtagning och detaljerad luftburen geofysisk undersökning med en yta på över 400 km2.

Sotkamo Silver har samlat in tillgängliga geologiska och geofysiska data för att prioritera mål för vidare arbete. Sannolikheten för att hitta Silver Mine-typ polymetalliska avlagringar eller vulkaniska värdbasmetallavlagringar anses vara hög.

 

Sotkamo 200k map

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.