Keskipitkän aikavälin tavoitteet

Yhtiön hallitus on päättänyt seuraavista keskipitkän aikavälin tavoitteista vuoteen 2025 asti strategian toteuttamisen tueksi:

Vuositason hopean tuotanto: > 1,5 miljoonaa unssia.

Vuositason käyttökate > 30 %

Nettovelan suhde käyttökatteeseen < 2,0

Kaivoksen eliniän pidentäminen viidellä vuodella vuoteen 2035

A-taso kaivosvastuu-järjestelmän osa-alueissa vuonna 2024 *)

*) Verifioinnin suorittaa riippumaton tarkastaja. Lisätietoja kaivosvastuujärjestelmästä: www.kaivosvastuu.fi.

Yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat, valuuttakurssit sekä energian hinta. Ohjeistuksen ja keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että edellä mainitut ulkoiset tekijät pysyvät markkinoiden helmikuun 2023 puolivälissä ennustamalla tasolla. Kaivoksen eliniän pidentämistä koskevan tavoitteen saavuttaminen edellyttää riittäviä taloudellisia resursseja kairausohjelman toteuttamiseksi.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.