Löytää, louhia ja luoda – metalleja ja arvoa

Strategian keskiössä on vastuullisuus ja paikallisuus

Sotkamo Silverin strategian mukaisessa vastuullisuudessa keskeistä on toiminnan kestävyys, kestävä kehitys, läpinäkyvyys, arvostus ja luotettavuus. Toimimalla paikallisesti Sotkamo Silver vaikuttaa sidosryhmiensä (kuten työntekijät, naapurit, paikallisyhteisö, yhteiskunta) hyvinvointiin mm. toimittamalla metalleja, luomalla työpaikkoja ja tuottamalla arvoa osakkeenomistajille.

Strategian kulmakiviä ovat

Hopeakaivoksen kehittäminen ja vakaan pohjan varmistaminen yhtiön laajentumiselle

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Olemassa olevien esiintymien kehittäminen mineraalivarojen lisäämiseksi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.