Merkintäetuoikeusanti 2023

Yhtiöesittely 22.2.2023

Voit seurata webcastia 22.2. klo 18 tältä sivustolta tai vaihtoehtoisesti tämän linkin kautta.

Anti lyhyesti

Osakeannit koostuvat noin 4,0 miljoonan euron tai noin 45,1 miljoonan Ruotsin kruunun Merkintäetuoikeusannista sekä noin 1,0 miljoonan euron tai noin 11,3 miljoonan Ruotsin kruunun Suunnatusta Osakeannista, jotka täyteen merkittyinä tuottaisivat Yhtiölle noin 5,0 miljoonan euron tai noin 56,3 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat ennen transaktiokuluja.

Merkintäetuoikeusanti

Merkintäetuoikeusannin merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023.

Merkintäetuoikeusannin täsmäytyspäivä on 20.2.2023. Merkintäoikeudet allokoidaan osakkeenomistajille täsmäytyspäivänä omistettujen osakkeiden suhteessa. Merkintäoikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NGM-pörssissä 22.2.2023-3.3.2023 välillä ja Nasdaq Helsingissä 22.2.2023-2.3.2023 välillä. Täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja saa yhden (1) merkintäoikeuden kutakin täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden. Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön osakkeen.

Merkintähinta on EUR 0,04 tai SEK 0,45. Merkintäetuoikeusannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 100 183 105, jolloin

Merkintäetuoikeusanti täyteen merkittynä tuottaisi Yhtiölle noin 4,0 miljoonan euron tai noin 45,1 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat ennen transaktioon liittyviä kustannuksia..

Suunnattu osakeanti

Suunnattu Osakeanti on suunnattu rajatulle määrälle institutionaalisia sijoittajia. Suunnatun Osakeannin merkintäaika alkaa 22.2.2023 ja päättyy 8.3.2023.

Merkintähinta on EUR 0,04 tai SEK 0,45. Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseenlaskettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 25 000 000, jolloin Suunnattu Osakeanti täyteen merkittynä tuottaisi Yhtiölle noin 1,0 miljoonan euron tai noin 11,3 miljoonan Ruotsin kruunun bruttovarat ennen transaktioon liittyviä kustannuksia.

Osakeantien tausta ja tavoitteet

Vallitseva yleinen talous- ja markkinatilanne on vaikuttanut Sotkamo Silverin liiketoimintaan ja kannattavuuteen vuoden 2022 aikana. Voimakkaasti kohonneet energian ja tarveaineiden hinnat ja samanaikainen metallien hintojen voimakas lasku vuoden 2022 toisella ja kolmannella neljänneksellä sekä näihin liittyvä suuri epävarmuus ja vaihtelu ovat edellyttäneet toimenpiteitä tuotannon kannattavuuden ja toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Yhtiöllä on tarve vahvistaa käyttöpääomaansa vastatakseen edellä mainittuihin vaihteluihin. Tämän lisäksi Osakeannit mahdollistavat kairaukset, joiden tarkoituksena on pidentää kaivoksen käyttöikää vuoteen 2030 saakka sekä parantaa Yhtiön kustannustehokkuutta. 

Tiedotteet

SOTKAMO SILVER JULKISTAA OSAKEANTIEN LOPULLISET TULOKSET (10.3.2023)

SOTKAMO SILVER JULKISTAA OSAKEANTEJA KOSKEVAN ESITTEEN 17.2.2023 (pdf)

Materiaalit

PROSPECTUS (SV)
MARKKINOINTIESITE
OSAVUOSIKATSAUS Q4 2022 (EN)
VUOSIKERTOMUS 2021 (SV)
YHTIÖJÄRJESTYS
REKISTERÖINTITODISTUS (EN)

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.