Hallinnointi

Sotkamo Silver -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen täysin omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy. Konsernin hallinnointi, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Hallinnoinnissa noudatetaan Ruotsin ja Suomen lakeja, kuten osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Tukholman NGM Main Regulated -pörssin listayhtiöitä koskevia sääntöjä, julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä yhtiöjärjestystä.

Sotkamo Silver AB noudattaa Tukholman NGM-pörssin sisäpiiriohjetta ja Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka on julkisesti saatavilla Kollegiet för svensk bolagsstyrning:n internet-sivuilta (https://www.bolagsstyrning.se/koden/gallande-kod). Hallinnointikoodin tavoitteena on edistää ja yhtenäistää korkealuokkaista hallinnointia ja käytäntöjä ruotsalaisissa listatuissa yrityksissä.

Sotkamo Silver -konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön talousjohtaja hallituksen valvonnassa ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa konsernijohtaja yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.