Hopeakaivos

Kassavirtaa tuottava kaivostoiminta hopeakaivoksella Sotkamossa käynnistettiin vuonna 2019 ja ylösajettiin vakaalle tasolle vuonna 2020. Sotkamo Silver on investoinut kaivoksen toiminta-aikana edelleen tuotantoprosessiin ja sen kustannustehokkuuteen nostamalla rikastamon kapasiteettia 10–20 %. Tehdyt investoinnit kairaukseen ja vinotunnelin syventämiseen mahdollistavat myös louhinnan uusilla alueilla, joissa hopean keskipitoisuus on vuotta 2022 korkeampi.

Sotkamo Silverin henkilökunta suunnittelee ja valvoo kaivostoimintaa noin 50 henkilön voimin, varsinainen kaivostyö suoritetaan alihankintana noin 70 henkilön avulla. Valtaosa henkilöstö- ja muista tuotantokustannuksista ovat muuttuvia.

Hopeakaivoksessa tuotetuista metalleista hopean lisäksi sinkki ja lyijy ovat elintärkeitä monilla keskeisillä alueilla. Sinkkiä käytetään ruosteensuojauksessa, galvanoinnissa, alkaliparistoissa ja monissa metalliseoksissa. Lyijyä hyödynnetään edelleen laajalti tavanomaisissa akuissa, säteilysuojauksessa ja ruostumattomissa materiaaleissa.

Kaikki hopeakaivoksella tuotetut laadukkaat rikasteet on sovittu toimitettavaksi jatkojalostukseen sulatoille Ruot-siin ja Suomeen, eikä yhtiöllä ole tarvetta erityisille myynti-ponnisteluille tuotannon osalta.

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.