Operatiivinen toiminta

Vahvuutena operatiivinen toiminta

Sotkamo Silverin vahvuutena on kaivostoiminnan osaaminen ja operatiivinen toiminta. Yhdessä rikastustoiminnan osaavan organisaation kanssa yhtiö on pystynyt nostamaan rikastamon kapasiteettia ja parantamaan sen käyttöastetta erinomaiselle tasolle, mikä parantaa myös yhtiön kustannustehokkuutta. Organisaation ja tehtaan toiminnan onnistuttua koko kaivostoiminnan operaatiot ovat monistettavissa kestävällä ja vastuullisella tavalla myös uusiin hankkeisiin.

Louhinta

Louhinta tapahtuu pääosin maanalaisessa kaivoksessa, mutta pinnanläheinen osa malmista louhitaan avolouhoksesta. Maanalainen louhinta on pitkittäistä pengerlouhintaa. Louhokset täytetään louheella. Avolouhinta on aloitettu malmin pintapuhkeamasta. Louhintaa tullaan jatkamaan ja avolouhoksen lopulliseksi syvyydeksi tulee noin 45 metriä.

Louhinta- ja kuljetusurakoitsijana toimii Veljekset Toivanen Oy Sotkamo Silverin geologien ja kaivososaajien ohjaamana.

Vinotunneli (vihreä), tuuletusnousu (sininen) ja avolouhossuunnitelma (ruskea), louhossuunnitelmat (harmaa) ja peränajosuunnitelmat (punainen).


Vinotunneli (vihreä), tuuletusnousu (sininen) ja avolouhossuunnitelma (ruskea), louhossuunnitelmat (harmaa) ja peränajosuunnitelmat (punainen).

Rikastusprosessi

Malmi murskataan ja jauhetaan haluttuun raekokoon ennen vaahdotusprosessia. Murskaus tehdään kahdessa vaiheessa ja sitä seuraava jauhatus tehdään myös kahdessa vaiheessa, tanko- ja kuulamyllyissä. Vaahdotus tapahtuu vaiheittain. Ensiksi rikastetaan hopea-, kulta- ja lyijypitoiset mineraalit omaksi rikasteekseen ja sen jälkeen tehdään sinkkirikaste, jossa on myös hieman hopeaa ja lopuksi pyriittirikaste. Jäljelle jäänyt mineraalihiekka pumpataan lietteenä rikastushiekan käsittelyalueelle, jonne materiaali läjitetään ja selkeytynyt vesi kierrätetään takaisin rikastamolle.

Rikasteet ovat:

1. Hopea-kulta-lyijy (Ag-Au-Pb) -rikaste

2. Sinkki-hopea (Zn-Ag) -rikaste

3. Pyriitti-hopea (FeS2-Ag) -rikaste

Hopea-kulta-lyijy -rikaste kuljetaan sulatolle konteissa ja sinkki-hopea -rikaste vastaavasti rekka-auton lavalla peitettynä. Tällä hetkellä pyriitti-hopea -rikaste varastoidaan alueella mahdollista myöhempää hyödyntämistä varten.

Process chart

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.