Teckningsoptioner till aktier - maj 2021

Nyttjandeperioden är 1 - 28 maj 2021 - teckna dina aktier nu.

En (1) teckningsoption av serie 2020/2021 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Sotkamo Silver till en kurs om 2,00 SEK på NGM eller 0,197779 EUR per aktie för teckningsoptioner noterade på Nasdaq Helsinki.

Anmälningssedlar för teckningsoptioner i NGM finns tillgängliga på Sotkamo Silvers hemsida. Linkar till anmälningssedlar på svenska och engelska.

Kontooperatörerna i Finland kommer att förse sina kunder med anmälningssedlar för teckningsoptioner noterade på Nasdaq Helsinki.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie 2020/2021:

1 maj 2021 – Nyttjandeperioden inleds

24 maj 2021 – Sista dag för handel med teckningsoptioner på Nasdaq Helsinki

26 maj 2021 – Sista dag för handel med teckningsoptioner på NGM Main Regulated Equity

28 maj 2021 – Nyttjandeperioden avslutas

1 juni 2021 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

11 juni 2021 – Planerat datum för omvandling av interimsaktier till aktier

Erbjudande till dig som optionsinnehavare

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021 på NGM Main Regulated Equity är den 26 maj 2021 och sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2021/2021 på Nasdaq Helsinki är den 24 Maj 2021. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast den 28 maj 2021.

Teckningsoptioner noterade på NGM Main Regulated Equity - hur man tecknar

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

  1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
  2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Sotkamo Silver.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast den 28 maj 2021. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Sotkamo Silver.

Teckningsoptioner noterade på Nasdaq Helsinki - hur man tecknar

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske respektive kontooperatör/förvaltare vid vilken teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan kontooperatör eller förvaltare. Vänligen observera att kontooperatörer och andra förvaltare kan ha olika tidsgränser för den sista dagen för teckning, därför rekommenderas att du kontaktar kontooperatören/förvaltaren tidigt i utnyttjandeperioden. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på ert värdepapperskonto som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Sotkamo Silver.

Linkar

Link till press meddelanden.

Link till instruktioner.

Link till villkor för teckningsoptioner.

Link till NGM:s anmälningssedlar på svenska och engelska.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.