Utforskningspotential

Bedömningen av prospekteringspotentialen för Silvergruvan bygger till stor del på den djupgenomträngande Sampoundersökningen som genomfördes 2011 och 2013 av Finlands geologiska undersökning. Detta, i kombination med geologiska observationer och information om borrhål, antyder att mineraliseringen fortsätter till djupet 1,5 till 2 kilometer.

Datamängden är inte tillräcklig för att möjliggöra en rimlig uppskattning av mineralresurser. Det är emellertid möjligt att ange uppskatta utbud av mängder och betyg prospekteringspotentialen för djupförlängningen av Silvergruvan. Undersökningspotentialen är begreppsmässig och det är osäkert om ytterligare undersökningar kommer att resultera i uppskattningen av en mineralresurs.

Undersökningspotentialen beräknas ligga i intervallet 20 till 40 miljoner ton vid kvaliteterna 40 till 80 g / t Ag, 0,1 till 0,3 g / t Au, 0,15 till 0,3 & Pb och 0,3 till 0,7% Zn. Undersökningspotential är exklusive rapporterad Mineral Resource-uppskattning.

 

  Tons (Mt) Ag (g/t) Au (g/t) Pb (%) Zn (%)
Exploration potential 20-40 40-80 0,1-0,3 0,15-0,3 0,3-0,7

Exploration potential

Undersökningspotential (brun) under kuvertet med mineralresurser (blått). Nedgång (röd) och ventilationsaxel (mörkblå) för referens.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.