Mineralbehandling

MIneralbehandling

Den utvalda malmen krossas och mals före flotationsprocessen till önskad kornstorlek. Krossning sker i två faser följt av fräsning i stång och kulkvarnar. Flotationsprocessen genomförs i stadierna. Det första steget är silver-guld-bly-flotation som följs av zink-silver-flotation och pyrit-flotationssteg. Varje flotationssteg består av flera steg. Återstoden av flotationen pumpas som en uppslamning till avfallshanteringsanläggningen (TMF) där material deponeras och vatten cirkuleras tillbaka till flotationsprocessen.

De slutliga produkterna av behandlingen är:

1. Silver-guld-bly (Ag-Au-Pb) koncentrat

2. Zink-silver (Zn-Ag) koncentrat

3. Pyrit-silver (FeS2-Ag) - koncentrat.

Silver-guld-blykoncentrat transporteras i behållarna till smältverk för vidare bearbetning och zink-silverkoncentrat transporteras till kundens anläggning. För närvarande lagras pyrit-silverkoncentrat för möjlig användning.

Process chart

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.