Silver.nytt - Aktuellt

09 oct 2020 kl 10:00 Ägarinformation den 30 september 2020 uppdaterad, diagrammet aktiverat.

11 sep 2020 kl 13:40 Ägarinformation den 31 augusti 2020 uppdateras manuellt. Diagrammet är inaktiverat för tillfället.

10 Sep 2020 klockan 08:57 Ägarinformation uppdateras för närvarande inte korrekt i avsnittet Ägarstruktur. Alla aktier i Euroclear Finlands register är för närvarande under rubriken "DIFF FÖR APK I ÄGARES STÄLLE". Felet har åtgärdats. 

Uppdaterad internet-sidorna (1.9.2020)

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.