14. aug 20 SOTKAMO SILVER AB: FÖRSÄLJNING AV MALMLETNINGSTILLSTÅND I TAMMERFORS REGIONEN, FINLAND OCH I BERGSLAGEN, SVERIGE
11. aug 20 SOTKAMO SILVER AB: FÖRETAGET HAR UNDERRÄTTAT MYNDIGHETERNA OM ÖVERSKRIDANDET AV 500 000 TON GRUVVOLYM I SILVERGRUVAN
05. aug 20 KVARTALSRAPPORT, ANDRA KVARTALET 2020
29. jun 20 SOTKAMO SILVER AB GENOMFÖR VD-BYTE
02. jun 20 SOTKAMO SILVER: PILOTTEST AV MALMSORTERING HAR PÅBÖRJATS
29. maj 20 SAMMANDRAG AV KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2020
29. maj 20 NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
11. maj 20 SOTKAMO SILVER: SLUTLIGT RESULTAT VISAR ATT FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNADES TILL 120,3 PROCENT
07. maj 20 SOTKAMO SILVER: ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL HAR FÖRETRÄDESEMISSIONEN BLIVIT ÖVERTECKNAD MED CIRKA 20 PROCENT
05. maj 20 SOTKAMO SILVER: IDAG ÄR SISTA DAG FÖR TECKNING I DEN PÅGENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN
15. apr 20 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION
15. apr 20 Sotkamo Silver ingår avtal om ändring av villkor för konvertibler 2019/2020
15. apr 20 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET SOM UPPRÄTTATS I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN AV AKTIER OCH DEN RIKTADE EMISSIONEN AV TECKNINGSOPTIONER
14. apr 20 SOTKAMO SILVER AB: PRODUKTIONS UPPDATERING Q1 2020
08. apr 20 IDAG ÄR SISTA DAG FÖR HANDEL I SOTKAMO SILVERS AKTIE INKLUSIVE RÄTT ATT ERHÅLLA TECKNINSRÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
02. apr 20 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 2 april 2020
31. mar 20 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN OCH BESLUTAR OM EN RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
26. mar 20 SOTKAMO SILVER OMFÖRHANDLAR SÄKRADE OBLIGATIONSLÅNET OCH STÄRKER LIKVIDITETEN
24. mar 20 SOTKAMO SILVER AB: ÄNDRINGAR I STYRELSEN
23. mar 20 Byte av lokal vid Sotkamo Silvers årsstämma den 2 april 2020 och information med anledning av coronaviruset
13. mar 20 SOTKAMO SILVER AB: PRODUKTIONSPROGNOS FÖR 2020
12. mar 20 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2019
27. feb 20 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
27. feb 20 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 60 MILJONER KRONOR
14. feb 20 SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2019, sammanfattning
11. dec 19 SOTKAMO SILVER GÖR ÄNDRINGAR I KONCERNLEDNINGEN OCH UTREDER ALTERNATIVA PLATSER FÖR BÖRSNOTERING
15. nov 19 KOMPLETTERING TILL KVARTALSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019
15. nov 19 KVARTALSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019
04. okt 19 SOTKAMO SILVER AB: MEDDELANDE OM FÖRVÄNTADE AVVIKELSER FRÅN MILJÖTILLSTÅNDET TILL FÖLJD AV UPPSTARTSPERIODEN HAR LÄMNATS TILL MYNDIGHETERNA
24. sep 19 SOTKAMO SILVER AB: UPPSTARTEN AV PRODUKTIONEN VID SILVERGRUVAN ÄR SLUTFÖRD, AUGUSTI EBITDA VAR POSITIVT.
20. sep 19 SOTKAMO SILVER STÄRKER SILVERGRUVANS ORGANISATION
23. aug 19 HALVÅRSRAPPORT 2019
09. aug 19 SOTKAMO SILVER AB: AVLOPVATTENLÄCKA OCH MEDDELANDE TILL MYNDIGHET
31. maj 19 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV DET TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
24. maj 19 SOTKAMO SILVER AB: NY VD FÖRV DOTTERBOLAGET
14. maj 19 SOTKAMO SILVER AB: KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2019
10. maj 19 SOTKAMO SILVER AB HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA EN RIKTAD NYEMISSION OM HÖGST 4 200 000 AKTIER OCH KONVERTIBLER LÅN MED ETT NOMINELLT VÄRDE OM HÖGST 15 MSEK, OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM HÖGST 29,37 MSEK
29. apr 19 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS PRODUKTIONSSTART FORTSKRIDER OCH KASSAFLÖDET HAR BÖRJAT
11. apr 19 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 11 april 2019, klockan 13.00.
08. apr 19 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA KONCENTRATLEVERANSEN TILL SMÄLTVERKET HAR GJORTS
28. mar 19 SOTKAMO SILVER: SILVERGRUVANS KONCENTRATPRODUKTION ÄR IGÅNG -  ÖPPNINGSCEREMONIN VAR VÄL BESÖKT
21. mar 19 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2018
12. mar 19 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
22. feb 19 SOTKAMO SILVER AB: Bokslutskommuniké 2018, sammanfattning
12. feb 19 SOTKAMO SILVER SATSAR PÅ BAT-TEKNIK OCH VATTENBEHANDLING
08. feb 19 SOTKAMO SILVER: ÖPPNINGSCEREMONIN FÖR SILVERGRUVAN ÄR DEN 27 MARS 2019
21. dec 18 SOTKAMO SILVER HAR LÄMNAT IN ANSÖKAN OM ÄNDRING AV DET NUVARNADE MILJÖTILLSTÅNDET BETRÄFFANDE ANVÄNDANDET AV MALMSORTERINGSTEKNOLOGI OCH ÖKAD BRYTNINGS VOLYM
10. dec 18 SOTKAMO SILVER: KONSTRUKTIONEN AV KLARNINGSDAMMARNA OCH ANRIKNINGSSANDMAGASINET SAMT MALMLAGRET ÄR SLUTFÖRT
19. nov 18 SOTKAMO SILVER: DEN FÖRSTA SPRÄNGSALVAN VID SILVERGRUVAN
15. nov 18 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2018

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2020 Sotkamo Silver AB.