15. jul 21 KVARTALSRAPPORT, ANDRA KVARTALET 2021
08. jul 21 SOTKAMO SILVER AB: Q2/2021 RESULTAT MEDDELANDE OCH WEBCAST
30. jun 21 SOTKAMO SILVER AB: NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
01. jun 21 SOTKAMO SILVER MEDDELAR UTFALL AV NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2020/2021
21. maj 21 SOTKAMO SILVER AB: PÅMINNELSE TILL INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2020/2021
03. maj 21 SOTKAMO SILVER AB: INFORMATION TILL INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2020/2021
30. apr 21 SOTKAMO SILVER AB: NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
29. apr 21 KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2021
27. apr 21 SOTKAMO SILVER AB: KOMMUNIKÉ FRÅN SOTKAMO SLIVER AB:s ÅRSSTÄMMA DEN 27 APRIL 2021
23. apr 21 SOTKAMO SILVER AB: PRODUKTION UPPDATERING OCH VÄGLEDNING 2021
06. apr 21 SOTKAMO SILVER AB: RÄTTELSE AV KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL)
31. mar 21 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2020
26. mar 21 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 27 APRIL 2021
22. mar 21 SOTKAMO SILVER AB: GENOMFÖRD RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 16,6 MSEK
22. mar 21 SOTKAMO SILVER AB: OFFENTLIGGÖRANDE AV AVSIKT ATT GÖRA EN RIKTAD NYEMISSION
22. mar 21 SOTKAMO SILVER STYRKER SITT FINANSIERING MED OMFÖRHANDLING OCH UTVIDGNING AV OBLIGATIONSLÅNET
17. mar 21 SOTKAMO SILVER AB: ÄNDRING AV PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021
15. mar 21 SOTKAMO SILVER AB ÄNDRAR DATUM FÖR ÅRSSTÄMMAN TILL DEN 27 APRIL 2021
18. feb 21 SOTKAMO SILVER AB: NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
17. feb 21 SOTKAMO SILVER AB: KVARTALSRAPPORT, FJÄRDE KVARTALET 2020
10. feb 21 SOTKAMO SILVER AB: Q4/2020 RESULTAT MEDDELANDE OCH WEBCAST
10. feb 21 SOTKAMO SILVER AB: SOTKAMO SILVER ÄNDRAR VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2019/2020
10. dec 20 SOTKAMO SILVER AB: PUBLIKATION AV DEN REVIDERADE STRATEGIN
07. dec 20 SOTKAMO SILVER AB: ETT NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR SILVERGRUVAN
01. dec 20 SOTKAMO SILVER AB: INBJUDAN TILL PUBLIKATION AV DEN REVIDERADE STRATEGIN
13. nov 20 SOTKAMO SILVER AB: CHIEF OPERATING OFFICER TILL SILVERGRUVAN
03. nov 20 SOTKAMO SILVER AB: VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2021
28. okt 20 SOTKAMO SILVER AB: RESULTAT MEDDELANDEN 2021
14. okt 20 KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTALET 2020
08. okt 20 SOTKAMO SILVER AB TIDIGARELÄGGER PUBLICERING AV DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020
06. okt 20 SOTKAMO SILVER HAR INGÅTT ETT AVTAL OM FÖRVÄRV AV GRUV- OCH MALMLETNINGSRÄTTER FRÅN BOLIDEN
14. aug 20 SOTKAMO SILVER AB: FÖRSÄLJNING AV MALMLETNINGSTILLSTÅND I TAMMERFORS REGIONEN, FINLAND OCH I BERGSLAGEN, SVERIGE
11. aug 20 SOTKAMO SILVER AB: FÖRETAGET HAR UNDERRÄTTAT MYNDIGHETERNA OM ÖVERSKRIDANDET AV 500 000 TON GRUVVOLYM I SILVERGRUVAN
05. aug 20 KVARTALSRAPPORT, ANDRA KVARTALET 2020
29. jun 20 SOTKAMO SILVER AB GENOMFÖR VD-BYTE
02. jun 20 SOTKAMO SILVER: PILOTTEST AV MALMSORTERING HAR PÅBÖRJATS
29. maj 20 SAMMANDRAG AV KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2020
29. maj 20 NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER
11. maj 20 SOTKAMO SILVER: SLUTLIGT RESULTAT VISAR ATT FÖRETRÄDESEMISSIONEN TECKNADES TILL 120,3 PROCENT
07. maj 20 SOTKAMO SILVER: ENLIGT PRELIMINÄRT UTFALL HAR FÖRETRÄDESEMISSIONEN BLIVIT ÖVERTECKNAD MED CIRKA 20 PROCENT
05. maj 20 SOTKAMO SILVER: IDAG ÄR SISTA DAG FÖR TECKNING I DEN PÅGENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN
15. apr 20 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSION
15. apr 20 Sotkamo Silver ingår avtal om ändring av villkor för konvertibler 2019/2020
15. apr 20 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR NY FINANSIELL INFORMATION SOM ÅTERFINNS I PROSPEKTET SOM UPPRÄTTATS I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN AV AKTIER OCH DEN RIKTADE EMISSIONEN AV TECKNINGSOPTIONER
14. apr 20 SOTKAMO SILVER AB: PRODUKTIONS UPPDATERING Q1 2020
08. apr 20 IDAG ÄR SISTA DAG FÖR HANDEL I SOTKAMO SILVERS AKTIE INKLUSIVE RÄTT ATT ERHÅLLA TECKNINSRÄTTER I FÖRETRÄDESEMISSIONEN
02. apr 20 Kommuniké från Sotkamo Silver AB:s årsstämma den 2 april 2020
31. mar 20 SOTKAMO SILVER AB OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN OCH BESLUTAR OM EN RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER
26. mar 20 SOTKAMO SILVER OMFÖRHANDLAR SÄKRADE OBLIGATIONSLÅNET OCH STÄRKER LIKVIDITETEN
24. mar 20 SOTKAMO SILVER AB: ÄNDRINGAR I STYRELSEN

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.