03. nov 23 Sotkamo Silvers uppdaterade finansiella kalender för år 2024
25. okt 23 Sotkamo Silver kvartalsrapport Q3/2023: Produktionen och lönsamheten på en god målnivå
19. okt 23 Sotkamo Silver's kvartalsrapport för januari-september 2023 publiceras den 25 oktober 2023
28. jul 23 Sotkamo Silver Halvårs finansiella rapport Q2/2023: Högre lönsamhet genom förbättrad operativ effektivitet och högre silverhalt
13. jul 23 Sotkamo Silver AB's halvårsrapport för januari-juni 2023 publiceras den 28 juli 2023
26. apr 23 KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2023
18. apr 23 KOMMUNIKÉ FRÅN SOTKAMO SILVER AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 18 APRIL 2023
05. apr 23 RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE: NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER AB
31. mar 23 NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I SOTKAMO SILVER AB
28. mar 23 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2022
14. mar 23 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 18 APRIL 2023
10. mar 23 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR DET SLUTLIGA RESULTATET I EMISSIONERNA
08. mar 23 SOTKAMO SILVER: IDAG ÄR SISTA DAGEN I TECKNINGSPERIODEN FÖR EMISSIONERNA
17. feb 23 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE EMISSIONER
16. feb 23 Kommuniké från extra bolagsstämma i Sotkamo Silver AB
14. feb 23 KVARTALSRAPPORT, FJÄRDE KVARTALET 2022
14. feb 23 SOTKAMO SILVER AB: SOTKAMO SILVER GER VÄGLEDNING FÖR ÅR 2023 OCH HAR DEFINIERAT OPERATIVA OCH FINANSIELLA MÅL PÅ MEDELLÅNG SIKT FÖR ATT STÖDJA GENOMFÖRANDET AV STRATEGIN
13. feb 23 SOTKAMO SILVER OCH DE SENIORA LÅNGIVARNA HAR IDAG INGÅTT EN ÖVERENSKOMMELSE OM ATT SENARELÄGGA DEN FÖRSTA AMORTERINGEN UNDER DET SENIORA LÅNEAVTALET
10. feb 23 RÄTTELSE AV PRESSMEDDELANDE: SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR SLUTLIGA VILLKOR AVSEENDE DE PLANERADE EMISSIONERNA
10. feb 23 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR SLUTLIGA VILLKOR AVSEENDE DE PLANERADE EMISSIONERNA
07. feb 23 SOTKAMO SILVER AB: Q4/2022 RESULTAT MEDDELANDE OCH WEBCAST
17. jan 23 Kallelse till extra bolagsstämma i Sotkamo Silver AB
17. jan 23 SOTKAMO SILVERS STYRELSE HAR BESLUTAT OM EMISSIONER UPPGÅENDE TILL SAMMANLAGT MAXIMALT CIRKA 5 MEUR, VILLKORAT AV STÄMMANS EFTERFÖLJANDE GODKÄNNANDE
28. dec 22 Kommuniké från extra bolagsstämma 28 december 2022 i Sotkamo Silver AB
28. dec 22 DE PLANERADE EMISSIONERNA I SOTKAMO SILVER KOMMER INTE ATT GENOMFÖRAS
23. dec 22 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR TILLTÄNKTA VILLKOR AVSEENDE DE PLANERADE EMISSIONERNA
20. dec 22 SOTKAMO SILVER AB PUBLICERAR FINANSIELL INFORMATION FÖR PERIODEN JANUARI-NOVEMBER 2022
14. dec 22 SOTKAMO SILVER AB: SILVERGRUVANS BORRNINGSRESULTAT SLUTFÖRDA FÖR 2022 – RESULTAT BRA OCH STÖDJER MÅLET ATT ÖKA SILVERPRODUKTIONEN
28. nov 22 Kallelse till extra bolagsstämma i Sotkamo Silver AB
28. nov 22 SOTKAMO SILVER FÖRESLÅR EMISSIONER OM SAMMANLAGT CIRKA 20 MEUR FÖR ATT STRÄKA BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING
21. okt 22 KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTALET 2022
18. okt 22 SOTKAMO SILVER AB: UPPDATERAD VÄGLEDNING FÖR SILVERPRODUKTION 2022
07. okt 22 SOTKAMO SILVER AB: PASI MÄÄTTÄ HAR UTSETTS TILL COO
07. okt 22 SOTKAMO SILVER AB: SOTKAMO SILVER OY:S OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGAR HAR AVSLUTATS
16. sep 22 SOTKAMO SILVER AB: MIKKO JALASTO UTSÄTTS TILL NY VD
05. sep 22 SOTKAMO SILVER OY INLEDER OMSTÄLLNINGSFÖRHANDLINGAR
31. aug 22 SOTKAMO SILVER AB: KARRI ALAMERI AVGÅR FRÅN STYRELSEN
29. jul 22 KVARTALSRAPPORT, ANDRA KVARTALET 2022
29. jul 22 SOTKAMO SILVER AB: UPDATERAD VÄGLEDNING FÖR SILVERPRODUKTION 2022
20. jul 22 SOTKAMO SILVER AB: Q2/2022 RESULTAT MEDDELANDE OCH WEBCAST
27. jun 22 Sotkamo Silver AB: UPDATERAD MINERALRESURS- OCH MALMRESERV-UPPSKATTINGAR INDIKERAR EN BETYNDE ÖKNING AV GRUVANS LIVLÄNGD
08. jun 22 SOTKAMO SILVER AB: NY GRUVBRYTNINGSENTREPRENÖR FÖR SILVERGRUVAN
27. apr 22 KOMMUNIKÉ FRÅN SOTKAMO SILVER AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 27 APRIL 2022
26. apr 22 KVARTALSRAPPORT, FÖRSTA KVARTALET 2022
31. mar 22 SOTKAMO SILVER AB HAR PUBLICERAT ÅRSREDOVISNINGEN 2021
30. mar 22 SOTKAMO SILVER AB: UPPDATERING OM LÄSNINGSSCHEMA FÖR BORRRESULTAT OCH UPPSKATTNINGAR AV MINERALRESURSER OCH MALMRSERVER
28. mar 22 SOTKAMO SILVER HAR UNDERTECKNAT ETT NYTT PRIORITERAT LÅNEAVTAL MED HÅLLBARHETSMÅL OCH PUBLICERAR RESULTATET AV DET SKRIFTLIFA FÖRFARANDET GÄLLANDE DESS OBLIGATIONSLÅN OM 13 200 000 EUR
24. mar 22 SOTKAMO SILVER OFFENTLIGGÖR UTFALL I KONVERTIBELEMISSIONEN OCH AVSTÄMNINGSDAG FÖR INLÖSEN AV KONVERTIBLER 2018/2022
24. mar 22 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 27 APRIL 2022
21. mar 22 SOTKAMO SILVER HAR BESLUTAT OM EN RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OM UPP TILL 6,4 MEUR

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.