Whistleblowing-kanal

Ansvarsfullhet och insynsvänlighet är viktiga värden för Sotkamo Silver. För att främja en öppen och transparent företagskultur implementerar vi en metod för att anmäla eventuella missbruk enligt EU-direktiv 2019/1937. Rapporteringskanalen för misstänkta missbruk av en extern tjänsteleverantör, och den fungerar oberoende av Sotkamo Silvers system. First Whistle erbjuder våra anställda, kunder och andra partners en konfidentiell kanal för att anlämna sina misstankar om eventuellt missbruk eller olämplig aktivitet.​

Preliminärt det är bäst att prata ut saker, men om ärendet är så svårt att du inte vill fortsätta med diskussionen är det ett bra alternativ att göra en anmälan. Lagen förpliktar dig att göra din anmälan ärligt och i god tro. När det gäller behandlingen av rapporten är det väsentligt att skilja på vad du vet och vad du tror har hänt. Efter anmälan har lämnats, skriv ner ditt rapport-ID, som du kan använda för att återgå till informationen i din rapport. Anmälan kan göras anonymt och rapporteringskanalen är uppbyggd på ett sådant sätt att din integritet skyddas i varje skede av processen. Anmälningar hanteras konfidentiellt av en representant för Sotkamo Silvers personal- eller ekonomiförvaltning.​

Whistleblowing-kanalen finns på https://www.firstwhistle.fi/sotkamosilver på finska, engelska och svenska​

 whistleblow process2 sv

 

Mer information om anmälningsförfarandet:

https://oikeuskansleri.fi/sv/hur-rapporterar-man

https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.