Styrelse

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgänglig i Finansinspektionens insiderregister.

Eeva Liisa Virkkunen

Eeva-Liisa Virkkunen

Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2018.

Eeva-Liisa är vice styrelseordförande i Turun Tunnin Juna Oy, Helsingfors och styrelseledamot i Robit Oyj och Neova Oy, där hon också är ordförande i revisionsutskottet. Eeva-Liisa har under åren 20142020 varit Senior Vice President, Group Finance and Control i Metso Oyj, Helsingfors. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Destia, Finland och också tidigare haft styrelseuppdrag iolika bolag i Metso-gruppen och Rettig-gruppen i Finland.

Aktieinnehav: 0

Hon är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan 2013.

Jarmo har lång och gedigen erfarenhet från internationell prospekterings- och gruvindustri. Han har tidigare varit Business Development Director i Boliden Kylylahti, Polvijärvi, Finland och VD i Altona Mining, Finland.

Aktieinnehav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

KimmoLuukkonen 002

Kimmo Luukkonen

Styrelseledamot sedan 2021.

Kimmo är Senior Advisor vid X3 Advisors Group, Finland. Kimmo har sammanlagt 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom gruvindustrin i Finland och utomlands. Kimmo har tidigare, under åren 2020 - 2009, varit verkställande direktör vid Pyhäsalmi Mine Oy, Finland, och har under åren 2009 – 2001 haft ledande chefsbefattningar vid Inmet Mining Corporation, Turkiet, Nalunaq Gold Mine A/S, Grönland samt vid Tara Mines Ltd., Outokumpu Oyj, Irland.

Aktieinnehav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Jukka Jokela Picture2000

Jukka Jokela

Styrelseledamot sedan 2022.

Jukka är VD i och grundare av Joexco Oy, Finland. Jukka har mer än 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom gruvindustrin i Finland och utomlands. Jukka har tidigare, under åren 2020 – 2014, varit VD och projektledare vid AA Sakatti Mining Oy. Han har under åren 2014–2008 haft ledande chefsbefattningar vid Northland Resources S.A., Northland Mines Oy och Northland Exploration Finland Oy och tidigare vid bl.a. Store Norske S.A., Polar Mining Oy och Outokumpu Mining Oy.

Aktieinnehav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Sixten Sunabacka

Sixten Sunabacka

Befattning: Styrelseledamot sedan 2020.

Sixten är VD och grundare av bolaget SuFor Oy, Finland. Han är styrelseordförande i Oy Stockfors AB och Koli Forum rf, Finland och vice styrelseordförande i Stiftelsen för Finlands skogsmuseum samt styrelsemedlem och delägare i MW Forest Sense AB, Sverige samt styrelsemedlem i Oy Arbonaut Ltd, Finland. Sixten har tidigare varit VD för Tornator Oyj, Finland. Han har arbetat som direktör med skogs- och bioekonomirelaterade frågor för den finska regeringen samt i olika chefsbefattningar vid UPM-Kymmene Oyj, Finland. Sixten har även haft olika styrelse- och ledningsgruppsuppdrag inom den finska skogsindustrin samt aktivt deltagit i den nationella skogs- och miljöpolicyn.

Aktieinnehav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

mauri visuri

Mauri Visuri

Styrelseledamot sedan: Nyval

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Vasa Universitet och examen som maskiningenjör.

Övriga uppdrag: Mauri är VD och ordförande i Teknoventure Oy. Mauri är sedan många år verksam inom finans- och kapitalmarknaden och har bred erfarenhet inom gruv- och processindustrin. Han har därutöver innehaft tjugofem uppdrag som styrelseledamot (ordförande eller ledamot) i noterade och onoterade bolag. Mauri har varit VD i fyra olika bolag sedan slutet av 80-talet.

Innehav i Sotkamo Silver: 105 957 aktier gm bolag

Han är oberoende både i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.


Styrelsens revisionsutskott

Revisionsutskottet består av Eeva-Liisa Virkkunen (ordförande) och Kimmo Luukkonen.

Revisionsutskottet har följande uppdrag:

  • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
  • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll
  • Planering, omfattning och uppföljning av externa revision
  • Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
  • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision.

Styrelsens tekniska utskott och ersättningsutskott består av samtliga styrelseledamöter.

 

Valberedning

Valberedning inför Årsstämma 2023 i Sotkamo Silver AB består av:

Vesa Heikkilä, ordförande

Tommi Salunen

Tuomo Mäkelä.

 

Valberedningens sekreterare är:

Advokat Peter Vennerstrand, från A1 Advokater, Stockholm

Peter Vennerstrand tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen mm .

Peter Vennerstrand kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.