Ledning

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgängliga på Finansinspektionens insiderregister på  Finansinspektionens insiderregister.

 Netti Mikko

Mikko Jalasto

Koncernchef (CEO) och verkställande direktör för Sotkamo Silver Oy sedan september 2022. Arbetade som Chief Operating Officer (COO) innan dess från januari 2021. Mikko har civilingenjörsexamen fån Tekniska Högskolan i Helsingfors och han har starkt erfarenhet inom industri både från Finland och utomlands. Född 1976.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 250 000

 Pasi Mtt picture

Pasi Määttä

Operationschef (COO) för Sotkamo Silver Oy sedan oktober 2022. Arbetade som Mining Manager innan dess från september 2021. Pasi har civilingenjörsexamen från Oulu Universität och han har 20 år erfarenhet inom industri. Född 1970.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 56 117

Netti Tommi 

Tommi Talasterä

Koncerns ekonomichef sedan november 2021. Civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsinfors. Tommi har över 20 års erfarenhet från ledande position i ekonomi både inom gruv-, tillverknings och tjänstesektorn. Född 1973.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 187 500

Netti Arttu

Arttu Ohtonen

Chief Sustainability Officer för Sotkamo Silver Oy. Jobbat med Sotkamo Silver sedan 2012. Civilingenjörsexamen i miljöteknik.
Född 1983

Aktieinnehav (eget eller närståendes):  25 000

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.