Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy

Sotkamo Silver ska tydligt och öppet informera marknaden om Bolagets verksamhet, främst genom pressmeddelanden och på Bolagets hemsida. De primära målgruppar är Bolagets aktieägare och andra intressenter.

Sotkamo Silver tillämpar SveMins och FinMins gemensamma rapporteringsregler för publika gruv-och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurser och malmreserver enligt JORC kod. Bolaget tillämpar också International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana som de antagits av EU.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.