Bolagsstämmor

Bolagsstämma 2023

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2023

Bilaga 3 - förslag till riktlinjer för utseende av valberedning 2023

Bilaga 4 - förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen 2023

Bilaga 5 - förslag till bemyndigande 2023

 

extra Bolagsstämma 16.2.2023

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sotkamo Silver AB, den 16 februari 2023

 

extra Bolagsstämma 28.12.2022

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Sotkamo Silver AB, den 28 December 2022

 

Bolagsstämma 2022 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2022

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2021

 

Bolagsstämma 2021 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2021

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2020

 

Bolagsstämma 2020 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2020

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2019

 

Bolagsstämma 2019 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2019

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2018

 

Bolagsstämma 2018 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2018

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2017

 

Bolagsstämma 2017 och årsredovisning

 
 

Bolagsstämmor 2016 och årsredovisning

 
 
 

Bolagsstämma 2015 och årsredovisning

 
 

Bolagsstämma 2014 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2014

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2013 

 

Bolagsstämma 2013 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2013

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2012

 

Bolagsstämmor 2012 och årsredovisning

Protokoll från extra bolagsstämma - maj 2012 (Pdf)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2012

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2011

 

Bolagsstämmor 2011 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2011

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2010

 

Bolagsstämmor 2010 och årsredovisning

Protokoll från extra bolagsstämma - december 2010 (Pdf)

Extra bolasstämma PROTOKOL - juni 2010.pdf

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gexco AB (publ) 2010

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009

 

Bolagsstämmor 2009 och årsredovisning

Protokoll från extra årsstämma 2009 (Pdf)

Protokoll från årsstämma 2009 (pdf)

Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2008

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.