Upptäck, utvinn och leverera – metaller och värde

Hållbarhet och en lokal verksamhet centrala i strategin

Centrala punkter i fråga om hållbarhet i Sotkamo Silvers strategi är en hållbar verksamhet, hållbar utveckling, trans-parens, respekt och pålitlighet. Genom att agera lokalt påverkar Sotkamo Silver sina intressenters (till exempel anställda, grannar, lokalsamhället, samhället) välfärd bl.a. genom att leverera metaller, skapa arbetsplatser och producera värde för aktieägarna.

 

Strategiska prioriteringar

  • Utveckling av silvergruvan för att säkerställa en solid grund för expansionen av bolaget.
  • Hållbart utnyttjande av naturresurserna.
  • Utveckling av nuvarande förekomster för att öka mineralresurserna.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.