Silver gör det möjligt att använda grön, förnybar energi, till exempel vind- och solenergi

Silver spelar en nyckelroll inom industrin i den kontinuer-liga elektrifieringen av det moderna samhället och i många centrala lösningar för förnybar energi. Silver har den bästa ledningsförmågan bland alla metaller, och tack vare dess förmåga att leda värme och el kan silver användas på ett mångsidigt sätt inom industrin (www.silverinstitute.org).

Största delen, dvs. 80 procent av det globala utbudet av silver, kommer från gruvor, och återstående 20 procent i huvudsak från återvinning. Över hälften av den globala efterfrågan av silver är industriell, men silver används också inom smyckesindustrin, i matbe-stick, i mynt och som placeringsobjekt.

Elfordon och förnybar energi

Silver och guld i halvledare, sensorer, kablage, manöverreglage, skärmar osv.

Anoder av silverkarbonat i litiumbatterier med fast elektrolyt

Koncentrerande solkraftverk, vindturbiner och ny batteriteknologi

Solceller och förnybar energi

Silver har en nyckelroll inom produktionen av solceller och som källa till grön elektricitet

Smarttelefoner och andra apparater

Nanotrådar av silver ersätter indiumtennoxid i pekskärmar

Silver Institute

En årlig rapport om den globala silvermarknaden, "World Silver Survey", har publicerats sedan 1990 av Silver Institute. Undersökningen ger marknadsaktörerna tillgång och efterfrågan statistik för viktiga sektorer på silvermarknaden samt pris- och handelsdata. Kopior av varje års rapport finns tillgängliga i PDF-format på Silver Institute: s webbsidor och laddas ner fritt:

 

https://www.silverinstitute.org/all-world-silver-surveys/

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.