Bolaget publicerade den 14 februari 2023 vägledning för år 2023 och definierade operativa och finansiella mål på medellång sikt för att stödja genomförandet av strategin.

Mål på medellång sikt

Bolagets styrelse har beslutat om följande mål på medellång sikt fram till 2025 för att stödja genomförandet av strategin:

Årlig silverproduktion:
> 1,5 miljoner Oz

Årlig EBITDA-marginal:
> 30 %

Nettoskuld/EBITDA
< 2,0

Förlängning av gruvans livslängd med fem år fram till 2035

Nivåklassifiering A i enlighet med Kaivosvastuu-protokollet under 2024 *)

*) Verifieringen utförs av en oberoende revisor. Mer information om gruvansvarssystemet: www.kaivosvastuu.fi

Bolagets lönsamhet påverkas väsentligt av externa faktorer, såsom metallpriser, valutakurser samt energipriser. För att uppnå vägledningen och målen på medellång sikt krävs att ovannämnda externa faktorer ligger kvar på den nivå som marknaden förutspådde i mitten av februari 2023. För att uppnå målet att förlänga gruvans livslängd krävs tillräckliga ekonomiska resurser för att genomföra borrningsprogrammet.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.