Anledningar att investera i Sotkamo Silver

 

Silver är morgondagens  möjlighet och nödvändighet

Silver är ett nödvändigt material i den teknik som möjliggör den gröna omställningen, till exempel för solceller och elfordon. Den globala efterfrågan har stigit till en ny rekordhög nivå, där efterfrågan överstiger utbudet (Silver Institute 2022). Sotkamo Silver bryter och anrikar silver i Kainuu i Finland med respekt för den lokala miljön och lokalsamhället.

Sotkamo Silver-koncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag i Finland (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver är noterad på NGM Main Regulated i Stockholm och på Nasdaq Helsinki. Sotkamo Silver har cirka 20 000 aktieägare, av vilka cirka 80 procent är från Finland.

Omsättning 2022

34,9 MEUR*

(371 MSEK)

EBITDA 2022

5,0 MEUR*

(53 MSEK)

*EUR/SEK valutakurs 10,6317 (årsgenomsnittet för år 2022). Källa: Sveriges Riksban

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.