Miljötillståndet och MKB-förfarandet

Miljötillståndet för Silvergruvan beviljades i april 2013. Vissa tillståndsbestämmelser ändrades i förvaltningdomstål och tillståndet gällde lagligt 2014. Produktionen startades i mars 2019 i enlighet med tillståndet som beviljades 2013.

Ansökan om tilläggsändring

Sotkamo Silver har lämnat in ansökan om tillstånd för högre produktionsvolym i december 2018. Tillståndsansökan kompletterades under hösten 2019. Tillståndsansökan handlar om implementering av malmsortering, högre årlig brytningsmängd och högre årlig bearbetad malmkapacitet. Det nuvarande miljötillståndet är giltigt tills beslutet om tillståndsändringsansökan har mottagits.

Miljökonsekvensbedömning

Innan tillståndsansökan lämnades in 2018 studerades miljökonsekvenserna av Silvergruvan-projektet i miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) 2017-2018. Under MKB-förfarandet studerades miljökonsekvenser, inklusive sociala effekter, noggrant. Tillståndsansökan 2018 baserades på resultaten av MKB-processen. MKB-förfarandet är baserat på finsk lagstiftning och tillämpas för industriella projekt.

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.