Miljöövervakning

Miljökonsekvenserna av gruv- och bearbetningsverksamhet övervakas enligt den övervakningsplan som innehållet definieras i miljötillståndet och som accepteras av övervakningsmyndigheten.

Övervakningsdata rapporteras till myndigheter och intressenter.

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.