Silvergruvans livscykel

Förlängning av silvergruvans livscykel

Silvergruvans nuvarande livslängd bygger på mineraltill-gångar och malmreserver som når ner till ungefär 700 meters djup. Sotkamo Silvers målsättning är att förlänga silvergruvans livslängd fram till och med 2030 genom ett tilläggsprogram för infyllnadsborrning och ett utvecklingsprogram enligt P700-projektet, som inkluderar borrning, gruvbrytning i silvergruvan och byggnad av infrastruktur.

Genom separata utvecklingsborrningar har Sotkamo Silver dessutom som mål att förlänga gruvans livslängd ytterligare fram till och med 2035. De uppdaterade mineraltillgångs- och malmreservuppskattningarna och resultaten från infyllnadsborrningen stödjer den fortsatta utvecklingen av gruvan och förlängningen av dess livs-längd.

Du hittar de senaste publicerade resultaten i avsnittet Meddelanden.

resources and potential SWE

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.