Silvergruvans historia

Upptäckt av fyndigheten

De första indikationerna på Ag-Au-Zn-Pb mineraliseringen i Silvergruvan hittades år 1980 när en forskargrupp från Uleåborgs universitet hittade flera Ag-Au-Zn-anomala glaciala stenblock längs den torra strandlinjen av en liten sjö. Undersökningsteamet vid Uleåborgs universitet följde upp indikationer på stenblock genom slagborrning och erhöll prover från gränssnittet mellan berggrund och moränen tillsammans med små klipprover från berggrunden. Resultaten från slagborrningskampanjen avslöjade en mineralisering ca 500 meter upp längs isens riktning från stenblockens fyndplats.

 

Kajaani Oy öppnar spelet

I oktober 1980 säkrade Kajaani Oy mineralrättigheter över Silvergruva-fyndigheten genom en inmutning. I januari 1982 beviljades två inmutningar. De täcker den i dag kända Sotkamo Silverfyndigheten och dess närmaste omgivning. En framgångsrik snabbutforskning följdes av ett diamantborrprogram under 1981-1989. Den ovanjordiska borrkampanjen var framgångsrik och avgränsade en 40 till 100 meter bred mineralisering som har en längd av 550 meter och fortsätter ner till minst 650 meter under ytan.

 

Taivalhopea joint-venture

Kajaani Oy och Outokumpu Oyj ingick år 1988 ett joint-venture avtal för utveckling av silverfyndigheten och började bygga en tunnel ner till mineraliseringen. En 2,6 kilometer lång tunnel och ett ca 350 meter långt ventilationsschakt byggdes mellan 1988 och 1990, vilket betydde en investering på cirka 60 miljoner kronor. Efter att ha genomfört en genomförbarhetsstudie och tekniska konstruktionsanalyser för gruvdrift år 1991 blev projektet nerlagt på grund av låga metallpriser. Silverpriset vid den tiden var ungefär 4 USD per uns. Priset hade varit mellan 5 och 10 USD per uns sedan projektet startade. Silverpriserna stabiliserades på mer än 5 USD per uns år 2004, men då hade både Kajaani Oy och Outokumpu Oyj ändrat fokus bort från industriell gruvdrift.

 

Sotkamo Silver startar om utvecklingen

År 2005 lät de tidigare ägarna gruvtillståndet förfalla.  Samma år ansökte ägarna till Sotkamo Silver Oy (Silver Resources Oy vid den tiden) om kravreservation över fastigheten. År 2006 ansökte Sotkamo Silver om de tidigare presenterade anspråken på Silvergruvan och de utfärdades i maj 2007. Sedan 2006 har Sotkamo Silver Oy utvecklat gruvprojektet fram till framgångsrikt igångsättning och star av produktionen 2019. Det tog nästan 40 år från den första upptäckten till produktion.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.