Operativa verksamheten

Den operativa verksamheten är vår styrka

Sotkamo Silvers styrka är kompetensen inom gruvverk-samhet och den operativa verksamheten. Tillsammans med den kompetenta organisationen inom anrikning har bolaget kunnat höja anrikningsverkets kapacitet och förbättra dess driftgrad till en utmärkt nivå, vilket också förbättrar bolagets kostnadseffektivitet. Då organisatio-nen och driften av hela anläggningen är välfungerande kan alla operativa funktioner inom gruvverksamheten kopieras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt även för nya projekt.

Brytningen

Brytningen sker dominerande från den underjordiska gruvan men en liten öppen grop har planerats för att komma åt malmkroppen nära ytan. Underjordisk gruvdrift bedrivs med längsgående bänk och fyllningsmetod. Stopparna kommer att fyllas tillbaka med en stenfyllning. Öppen gruvdrift har påbörjats från den överskottande mineraliseringen. Enligt den nuvarande gruvan kommer det slutliga djupet för den öppna gropen att vara cirka 45 meter.

Brytningen bedrivs av gruventreprenören Veljekset Toivanen Oy under övervakning av Sotkamo Silvergeologi och gruvpersonal.

Vinotunneli (vihreä), tuuletusnousu (sininen) ja avolouhossuunnitelma (ruskea), louhossuunnitelmat (harmaa) ja peränajosuunnitelmat (punainen).


Nedgång (grön), ventilationaxel (blå) och strömkonstruktioner för open pit (brun), sten (grå) och åtkomsttunnlar osv. (röd).

Mineralbehandling

Den utvalda malmen krossas och mals före flotationsprocessen till önskad kornstorlek. Krossning sker i två faser följt av fräsning i stång och kulkvarnar. Flotationsprocessen genomförs i stadierna. Det första steget är silver-guld-bly-flotation som följs av zink-silver-flotation och pyrit-flotationssteg. Varje flotationssteg består av flera steg. Återstoden av flotationen pumpas som en uppslamning till avfallshanteringsanläggningen (TMF) där material deponeras och vatten cirkuleras tillbaka till flotationsprocessen.

De slutliga produkterna av behandlingen är:

1. Silver-guld-bly (Ag-Au-Pb) koncentrat

2. Zink-silver (Zn-Ag) koncentrat

3. Pyrit-silver (FeS2-Ag) - koncentrat.

Silver-guld-blykoncentrat transporteras i behållarna till smältverk för vidare bearbetning och zink-silverkoncentrat transporteras till kundens anläggning. För närvarande lagras pyrit-silverkoncentrat för möjlig användning.

 Process chart

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.