Silvergruvan

Den kassaflödesgenererande gruvverksamheten vid silvergruvan i Sotkamo inleddes år 2019 och nådde en stabil nivå år 2020. Under gruvans verksamhetstid har Sotkamo Silver fortsatt investerat i gruvans produktions-process och förbättrat kostnadseffektiviteten genom att höja anrikningsverkets kapacitet med 10–20 procent. De investeringar som bolaget gjort i infyllnadsborrningen och för att göra tunneln djupare gör det möjligt för bolaget att bryta silver i nya områden där medelhalten av silver är högre än under år 2022.

Cirka 50 personer av Sotkamo Silvers anställda planerar och övervakar gruvverksamheten. Själva gruvarbetet utförs av en underleverantör som har cirka 70 anställda. Största delen av personalkostnaderna och de övriga produktionskostnaderna är rörliga.

I tillägg till silver producerar silvergruvan även zink och bly, som är livsviktiga i många centrala användningsområden. Zink används för rostskydd, galvanisering, tillverkning av alkalibatterier och i många metallblandningar. Bly används fortsättningsvis i stor utsträckning i konventionella batte-rier, för strålskydd och i rostfria material.

Alla högkvalitativa metallkoncentrat som producerats vid silvergruvan levereras enligt avtal för fortsatt bearbetning till smältverk i Sverige och Finland, och bolaget har inget behov av särskilda satsningar på försäljningen av produk-tionen.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.