Kiannanniemi förekomster

Sotkamo Silver Oy förvärvade gruv- och malmletningsrättigheterna för gruvkoncessionerna Hietaharju och Peura-aho och för malmletningssområdet Hietaharju North i Suomussalmi från Boliden i höst. Förvärvet av fyndigheterna är en del av företagets strategi att fokusera på utvecklingen av mineralresurser i Kainuu-regionen och stärka Sotkamo Silvers position och råvarubas.

Kiannanniemi nickel-koppar-platina-palladium-förekomster ligger i den norra delen av Kuhmo grönstenbältet och upptäcktes och undersöktes av Outokumpu i början av 1960-talet. De stenprover som upptäcktes av en prospektor var den första indikationen. Det senaste arbetet utfördes av Altona Mining Ltd. under åren 2005-2011. Metallurgisk laboratorietestning av Peura-aho och Hietaharju gav säljbara koncentrat. Förutom nickel och koppar är koncentrationerna av platina och palladium betydande.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.