Prospektering

Lokalt malmprospekteringsprogram och utveckling

I enlighet med bolagets strategi utvecklar och söker Sotkamo Silver även efter framtida tillväxtvägar. Projekt REX är ett lokalt malmprospekteringsprogram för utveck-ling av en attraktiv mineralreservportfölj och upptäckt av nya exploateringsbara mineralreserver i Kainuu-regionen i Finland.

Under de kommande åren kommer Sotkamo Silver att fokusera på att utveckla den nuvarande gruvan och områ-den i dess omedelbara närhet. Vid bolagets nuvarande huvudsakliga verksamhetsområde, Tipasjärvi grönstens-bälte i Sotkamo, finns flera malmindikationer, och området har en geologisk karaktär som i hög grad påminner om silvergruvans. Malmkoncentrat har även hittats i den nordliga delen av Kuhmo grönstensområde och centrala, mer långskridna prospekteringsprojekt finns i Hietaharju och Peura-aho vid Suomussalmiområdet. Speciellt Suomussalmiområdet är ett lovande projekt, och Sotkamo Silver har redan förvärvat gruvrättigheterna till reserverna i Suomussalmi.

map mineral resources SWE

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.