Om Sotkamo Silver

Sotkamo Silver är ett gruv- och malmprospekteringsbolag och utvecklar och utvinner mineralfyndigheter i Kainuu-regionen i Finland.

 

Sotkamo Silver stödjer den globala omställningen till grön teknologi genom att på ett ansvarsfullt sätt producera metaller som behövs i omställningen samt med hänsyn till de lokala intressentgrupperna. Sotkamo Silvers huvudprojekt är silvergruvan i Sotkamo i Kainuu i Finland. Gruvan producerar också guld, zink och bly. Malmerna förädlas till koncentrat som säljs till smältverk i enlighet med leveransavtal. Bolaget har också gruv- och malmprospekteringsrättigheter till mineralfyndigheter i silvergruvans närområden i Kainuu. 

Företagets styrka är förmågan att kopiera gruvkunskapen och den operativa verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt även för nya projekt. Sotkamo Silver samarbetar med tillförlitliga partners i värdekedjan och har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Sotkamo Silver-koncernen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag i Finland (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver är noterad på NGM Main Regulated i Stockholm och på Nasdaq Helsinki. Sotkamo Silver har cirka 20 000 aktieägare, av vilka cirka 80 procent är från Finland.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.