VD har ordet

VD Ordet Q2/2020

5 augusti 2020

Jag började som VD för Bolaget bara två dagar innan det andra kvartalet slutade. Jag känner mig väldigt stolt och ödmjuk inför denna möjlighet och ser fram emot att arbeta med ägare, kollegor och andra intressenter för ett framgångsrikt och uthålligt Sotkamo Silver.

Metallprisernas fall i mars och den fortsatta nedgången påverkade våra faktureringsnivåer på leveranser under det andra kvartalet och slutfakturering av koncentrat som har levererades tidigare. Prisfallet märks på både våra intäkter och på resultatet.

Vi fortsatte dock framgångsrikt med att effektivisera vår verksamhet för att förbättra vår produktivitet och för att optimera våra processer för att minska driftskostnaderna per anrikat ton. Jag tackar företagets produktionsteam för de betydande framsteg som vi gjort under första halvåret. Detta arbete skapar en solid grund och kommer att bidra till att leverera resultat i framtiden. Under rapporteringsperioden har vi påbörjat pilotprovningen av malmsorteraren. Detta utvecklingsprojekt kommer potentiellt att förbättra vår energi- och materialeffektivitet och möjliggöra lägre produktionskostnader per producerad metallenhet i framtiden.

Utöver detta fullbordade vi den framgångsrika emissionen och fick ett starkt stödjande meddelande från våra aktieägare och investerare när emissionen övertecknades.

När vi blickar framåt mot det tredje kvartalet har priserna på silver och guld fortsatt att förbättras, och faktiskt har silverpriset fördubblats sedan dess lägsta nivå i mars.

De senaste månaderna har visat kraften av förändring och osäkerhet men samtidigt också de möjligheter som finns. Vi har insett möjligheterna med de nya verktygen och arbetssätten som kommer att göra oss mer flexibla och mer konkurrenskraftiga i framtiden. Människor har sett att trots de exceptionella tiderna i samhället har de kunnat göra sitt bästa och bidra till framgången. Jag tror att vi kommer ut från Covid-19-krisen mer kraftfulla, mer motståndskraftiga och mer beredda på framtidens utmaningar.

Erkki Kuronen
Verkställande direktör

 

 

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2020 Sotkamo Silver AB.