VD har ordet

VD Ordet Q3/2020

14 october 2020

Jag är väldigt glad över att få presentera det ekonomiska resultatet för Q3 2020 och vill lyfta fram några av våra senaste aktiviteter. Teamet på Silvergruvan har arbetat outtröttligt för att uppnå de uppsatta målen men också haft en chans att vila under sommarsemesterperioden. De extraordinära tiderna i samhället och ekonomin verkar fortsätta och vi måste göra vårt bästa för att anpassa oss framöver.

Silverpriset uppnådde det högsta på sju år i augusti efter en snabb höjning från mitten av juli. Det aktuella priset är två gånger högre än det lägsta i mars 2020. Vi fick en dubbel boost från detta prisrally och uppnådde rekordintäkter på 130 MSEK. Försäljningen för Q2 och Q3 illustrerar hur förändringar av metallpriserna påverkar försäljningen. Det slutliga fastställandet av försäljningspriserna av silver och guld två månader efter leveransen ökar den positiva eller negativa effekten av metallprisförändringar på nettoomsättningen och lönsamheten.

Styrelsen och ledningen har fört fruktbara diskussioner i samband med revideringen av bolagets strategi. Man har redan sett några tecken av den nya strategin då vi avyttrat prospekteringstillgångar i Tammerfors och Bergslagen och efter Q3 förvärvat nya tillgångar i Kainuu-regionen från Boliden. Den reviderade strategin kommer att kommuniceras under Q4. Som en del av strategiarbetet påbörjas en utvärdering av olika refinansieringsalternativ för att möjliggöra nästa steg för Sotkamo Silver.

Under Q3 har vi brutit och producerat från den underjordiska gruvan mellan nivåerna 180 till 80 (meter under ytan) och samtidigt har vi arbetat med utvecklingen av gruvan runt 300 nivå där produktionen kommer att börja i slutet av 2020. Vid koncentrationsanläggning har vi bibehållit god driftsäkerhet och återvinning av metallerna till våra koncentrat. Detta demonstreras av rekordhög genomströmning och silverproduktion.

Pilotering av malmsorteringen har utsatts för vissa förseningar på grund av inreserestriktioner från utlandet. Uppnådda resultat av pilotprojektet har dock varit i linje med förväntningarna. Förberedelserna för underjordiska kärnborrning har pågått och borrningarna påbörjas i oktober. Fokus för kärnborrningsprogrammet är att förlänga Silvergruvans livslängd.

Jag ser fram emot att arbeta med vårt utmärkta team för att utveckla företaget till förmån för våra intressenter. Var försiktig och håll dig säker!

Erkki Kuronen
Verkställande direktör

 

 

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2020 Sotkamo Silver AB.