VD har ordet

VD Ordet Q4/2020

17 februari 2021

Först vill jag uttrycka mitt uppriktiga och ödmjuka tack till alla anställda i företaget och våra leveratörer, "Silver Miners", för Ert arbete och bidrag. Ni har arbetat hårt och flitigt och visat beundransvärd professionalism och engagemang för att göra Silvergruvan till vad den är idag. Ni kan vara stolta över Er själva och den resa vi har gjort framtill idag. Detta gäller såväl det berörda kvartalet som hela året 2020 och tidigare. Ni är ett fantastiskt team.

När jag tänker tillbaka på Q4 2020 inser jag hur många viktiga milstolpar vi uppnått. Ganska ofta i vardagens utför man bara och märker inte de slutförda uppgifterna, men när vi ser på prestationerna märker vi att vi verkligen gjort många viktiga jobb. Alla förberedelser för produktion på och runt 240-nivån och under 300-nivån, start av kärnborrningskampanjen som en del av P700-projektet, förvärv av gruvrättigheterna för Peura-aho- och Hietaharju-gruvkoncessionerna från Boliden, lanseringen av den reviderade strategin och den första live-streamen i företagets historia och det nya miljötillståndet för att bara nämna några.

Allt ovan, enskilt och tillsammans, är viktiga prestationer och hörnstenar för vår framtida utveckling och framgång. Samtidigt har vi bibehållit hög prestanda idriftsäkerheten i vår koncentrationsanläggning. Online-tiden för kvarnen under Q4 var 94% och silveråtervinning till våra koncentrat var 86%. Vi har fortsatt att ha fokus på effektivisering av våra processer och metoder för att förbättra säkerhet och användbarhet.

Kärnborrningskampanjen startades som en del av P700-projektet. Projektet fortsätter 2021 och jag ser fram emot att arbeta för att förlänga gruvans livslängd. Malmsorteringen som är ett annat viktigt utvecklingsprojekt, har framskridit under fjärde kvartalet och arbetet kommer att fortsätta. Resultaten är i linje med förväntningarna, men malmsortering är fortfarande i pilotfasen och mycket arbete behövs för att göra det operativt.

Vi har förberett gruvproduktionen i gruvans djupare nivåer genom att driva horisontella tunnlar som följer malmzonerna. Detta hade en inverkan på metallhalterna som i oktober och november var lägre än i genomsnitt men som återhämtade sig i december till genomsnittlig nivå. Silverproduktionen för rapporteringsperioden var ca. 350 kilo uns. Detta är i den nedre änden av intervallet 350-430 kilo uns, vilket har varit variationen i silverproduktionen under de senaste sex kvartalen, dvs. 390 kilo uns +/- 10% per kvartal. Volatiliteten hos metalhalterna är hög under en kort period men utjämnar sig bra under kvartals- eller årsperioden. Silverproduktion på 1,58 miljoner uns ligger väl inom produktionsvägledningen för hela året, som var 1,4 -1,7 miljoner uns.

Lägre metallproduktion jämfört med föregående kvartal och Q4 2019 och den slutlig prisbestämningsmekanism påverkade våra intäkter som var 78 MSEK för rapportperioden och uppgick till 366 MSEK för helåret. Volatiliteten i produktionen och särskilt den slutliga prissättningsmekanismen har stark inverkan på intäkterna och finanserna i ett enda kvartal, medan årssiffrorna illustrerar företagets resultat mycket bättre.

År 2019 var året för produktionsstart och ramp-up och år 2020 var året för stabilisering av produktionen och nu ser jag fram emot 2021 för att genomföra vår reviderade strategi och fortsätta med full ånga både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsprojekten. Att vara ansvarsfull och vara lokal.

Erkki Kuronen
Verkställande direktör

 

 

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.