VD har ordet

VD Ordet Q1/2022

Rysslands invasion av Ukraina och efterföljande brutala krig har resulterat i en enorm humanitär kris och våra tankar går till det ukrainska folket som lider mest. Efter två år av Covid-19 har vi ställts inför en ofattbar ondska mitt i Europa och framtiden är mer än oviss. Mitt i dessa svåra tider måste vi fortsätta våra liv och behålla tron. Genom att göra detta visar vi vår styrka och hyllning till dem som måste offra sig själva.

Refinansieringsprojektet slutfördes framgångsrikt. Den långa löptiden, besparingar i räntekostnaderna och generellt sett förmånligare villkor stödjer våra mål att förbättra operativ effektivitet och kostnadseffektivitet samt att nå de strategiska målen. Samtidigt utvärderar vi alternativen för att främja P700-projektet och säkerställa den långsiktiga avkastningen på investeringen och anpassa oss på kort till medellång sikt till oförutsägbarheten av metallpriser, kostnader för leveranser och energi.

Jag är mycket stolt över att vi kunde införliva hållbarhets kriterier i vårt nya seniorlån. Det finns en monetär morot som potentiellt påverkar lånemarginalen när kriterierna är uppfyllda. Men viktigare är budskapet vi ger till våra långivare, ägare och andra intressenter: Sotkamo Silver är engagerad i hållbarhet. Kriterierna, minskning av kvävebelastning på vatten, ökning av andelen förnybar el och ökad återvinning är sådana att de vägleder och stödjer oss i vårt dagliga arbete.

En annan milstolpe var vår första hållbarhetsredovisning, som släpptes som en del av årsredovisningen. Styrelsen och ledningen hade också ett halvdags-seminarium i ämnet i mars. Vårt mål är en kultur där hållbarhet och ansvar är naturligt och en självklar del av vårt beteende. Jag är övertygad om att vi är på rätt väg för att uppnå detta.

Kvartalets omsättning, 114 MSEK, var den näst bästa i vår historia. Resultatet och det operativa kassaflödet var över 10 MSEK och kassan 44 MSEK vid rapportperiodens slut. Detta är en bra prestation med tanke på den låga silverproduktionen och ökade energikostnaderna.

Sommaren närmar sig och jag önskar alla läsare en solig och avkopplande säsong. Ta hand om dig själv, dina närmaste och lev.

 

Erkki Kuronen
Verkställande direktör

 

 

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.