Kiannanniemi förekomster

Sotkamo Silver Oy förvärvade gruv- och malmletningsrättigheterna för gruvkoncessionerna Hietaharju och Peura-aho och för malmletningssområdet Hietaharju North i Suomussalmi från Boliden i höst. Förvärvet av fyndigheterna är en del av företagets strategi att fokusera på utvecklingen av mineralresurser i Kainuu-regionen och stärka Sotkamo Silvers position och råvarubas.

Kiannanniemi nickel-koppar-platina-palladium-förekomster ligger i den norra delen av Kuhmo grönstenbältet och upptäcktes och undersöktes av Outokumpu i början av 1960-talet. De stenprover som upptäcktes av en prospektor var den första indikationen. Det senaste arbetet utfördes av Altona Mining Ltd. under åren 2005-2011.

Altona Mining Ltd. har utarbetat mineralresursberäkningar av fyndigheterna i enlighet med den australiensiska JORC-koden. Uppskattningarna visas i tabellen nedan.

 

Classification

Million tons

Ni %

Cu %

Co %

Pt g/t

Pd g/t

Peura-aho  

Indikerad

0,40

0,63

0,29

0,04

0,28

0,62

Antagen

0,09

0,48

0,23

0,04

0,21

0,42

Summa

0,49

0,60

0,27

0,03

0,27

0,58

Hietaharju

Indikerad

0,85

0,85

0,44

0,06

0,53

1,25

Antagen

0,24

0,59

0,27

0,04

0,34

0,89

Summa

1,09

0,80

0,40

0,05

0,49

1,17

Uppskattningarna av mineraltillgångarna är baserade på resultaten av kärnborrhål borrade i området (totalt 21 kilometer). Metallurgisk laboratorietestning av Peura-aho och Hietaharju gav säljbara koncentrat. Förutom nickel och koppar är koncentrationerna av platina och palladium betydande.

 

 

 

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.