Om Sotkamo Silver

Sotkamo Silver-gruppen

Sotkamo Silver består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och ett helägt dotterbolag i Finland, Sotkamo Silver Oy.

Sotkamo Silver AB äger, direkt och genom sitt dotterbolag Sotkamo Silver Oy, mineralavlagringar som innehåller silver, guld, zink och bly. Företagets huvudprojekt är Silvergruvan i Sotkamo där produktionen har pågått sedan mars 2019.

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.