Styrelse

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgänglig i Finansinspektionens insiderregister.

Eeva Liisa Virkkunen

Eeva-Liisa Virkkunen
Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2018.

Eeva-Liisa Virkkunen är ekonomie magister från Handelshögskolan i Helsingfors. Hon är Senior Vice President, Group Finance and Control hos MetsoOutotec Abp. Hon har mer än 30 års erfarenhet inom finans och administration av de börsnoterade företag som är verksamma inom gruvindustrin och en beprövade rekord av företagsköp, omstrukturering, avyttringar och förändringshantering.

Aktieinneav: 0

Hon är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägare 

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan 2013.

Jarmo Vesanto, född 1954 har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Han har lång och gedigen erfarenhet från internationell prospekterings- och gruvindustri, inklusive 25 år inom Outokumpu Group i Finland, Australien och Kanada. Före pensioneringen i mars 2017, var han under 9 år VD för Altona Mining Ltd’s finska verksamhet och Business Development Director för Boliden Kylylahti Oy i ytterligare 3 år. År 2015 fick Jarmo Vesanto den femte utmärkelsen från Fennoscandian Exploration and Mining Special Award för enastående bidrag till den fennoskandiviska ekonomiska geologi- och gruvindustrin.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägaret. 

Maria Neovius

Maria Neovius

Styrelseledamot sedan 2019.

Maria Neovius har jurist examen från Helsingfors Universitet, juridiska fakulteten – LLM. Maria är chefsjurist vid Finnish Minerals Group, Finland Maria har tidigare varit partner vid Advokatbyrån Hannes Snellman, Finland, samt advokat och biträdande jurist vid Advokatbyrån Dittmar & Indrenius, Finland

Aktieinneav: 0

Hon är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägaret.

 

Ilkka Tuokko

Styrelseledamot sedan 2017.

Ilkka Tuokko har en magisterexamen i geologi och mineralogi från Uleåborgs universitet. Ilkka Tuokko har mer än 35 års erfarenhet av gruvprojekt och internationella gruvbolag. Han var tidigare geologi- och gruvchef hos Mondo Minerals koncern. Ilkka och två hans kollegor upptäckte silverförekomsten år 1980. På gund av detta alla tre upptäckare fick Finska Statens malmpris år 1983. Ilkka har varit involverad i alla forskningssteg för att utveckla Silvergruva-projektet. Han var styrelsemedlem i Sotkamo Silver AB 2010-2011. Han innehar en ”Chartered Professional” status enligt Australasian JORC.

Aktieinneav: 0

Han är beroende av bolaget men oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägaret.

Karri Alameri

Karri Alameri

Befattning: Styrelseledamot sedan 2020.

Andra åtaganden: Styrelseordförande i Nohas AB och Notasa AB. Styrelseledamot i Sb-Fondbolag AB och Sb-Livförsäkring AB. Affärsrörelsedirektör för Sparbanksgruppen i Finland.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot i Cinia AB och Access Capital Partners Group SA (samt styrelseuppdrag i dotterbolag till Access Capital Partners Group SA). Direktionsledamot med ansvar för Kapitalförvaltning för OP Financial Group (samt styrelseuppdrag i dotterbolag till OP Financial Group).

Övrig erfarenhet: BsC (Econ) Umeå Universitet, CEFA. Karri Alameri har över 30 års erfarenhet av finansbranschen. Han haft flera chefsbefattningar och specialistroller i ledande nordiska finansbolag såsom Carnegie, Danske Bank och OP Gruppen. Han har ett beprövat register avseende förvärv, omstruktureringar av företag, avyttringar och förändringshantering.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägaret. 

Sixten Sunabacka

Sixten Sunabacka

Befattning: Styrelseledamot sedan 2020.

Andra åtaganden: Styrelseordförande i och verkställande direktör för SuFor Oy. Styrelseordförande i Koli Forum ry. Vice styrelseordförande i Stiftelsen för Finlands Skogsmuseum.

Tidigare uppdrag under de fem senaste åren: Styrelseledamot i Suomen Puukauppa Oy och Finska Skogsindustrin rf. Verkställande direktör för Tornator Oyj. Strategidirektör Arbets- och näringsministeriet i Finland. Medlem i Nationella Skogsrådet i Finland.

Övrig erfarenhet: Magisterexamen i skogsvetenskap från Helsingfors Universitet och eMBA. Sixten Sunabacka är en erfaren ledare inom bio- och cirkulärekonomi, med en bred erfarenhet både från den privata och offentliga sektorn. Han har aktivt deltagit i den finländska skogs- och miljöpolitiken. Environmental, Social and Governance är en central del av hans kompetens.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till bolagets ledning och aktieägaret. 


Valberedning

Valberedning inför Årsstämma 2021 i Sotkamo Silver AB består av:

Leena Siirala (ordförande), nominerad av Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

Vesa Heikkilä, nominerad av Timo Lindborg med bolaget

Tuomo Mäkelä, oberoende medlem, gruvindustriexpert

Valberedningens sekreterare är:

Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm

Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen mm .

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.