Styrelse

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgänglig i Finansinspektionens insiderregister.

Eeva Liisa Virkkunen

Eeva-Liisa Virkkunen

Styrelseordförande sedan 2020 och styrelseledamot sedan 2018.

Eeva-Liisa är vice styrelseordförande i Turun Tunnin Juna Oy, Helsingfors och styrelseledamot i Zonta International Club Helsinki IV. Eeva-Liisa har under åren 2014-2020 varit Senior Vice President, Group Finance and Control i Metso Oyj, Helsingfors. Hon har tidigare varit styrelseledamot i Destia, Finland och har också tidigare haft styrelseuppdrag i olika bolag i Metso-gruppen och Rettig-gruppen i Finland.

Aktieinneav: 0

Hon är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Jarmo Vesanto

Styrelseledamot sedan 2013.

Jarmo har lång och gedigen erfarenhet från internationell prospekterings- och gruvindustri. Han har tidigare varit Business Development Director i Boliden Kylylahti, Polvijärvi, Finland och VD i Altona Mining, Finland.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

 KimmoLuukkonen 002

Kimmo Luukkonen

Styrelseledamot sedan 2021.

Kimmo är Senior Advisor vid X3 Advisors Group, Finland. Kimmo har sammanlagt 35 års erfarenhet från ledande befattningar inom gruvindustrin i Finland och utomlands. Kimmo har tidigare, under åren 2020 - 2009, varit verkställande direktör vid Pyhäsalmi Mine Oy, Finland, och har under åren 2009 – 2001 haft ledande chefsbefattningar vid Inmet Mining Corporation, Turkiet, Nalunaq Gold Mine A/S, Grönland samt vid Tara Mines Ltd., Outokumpu Oyj, Irland.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Ilkka Tuokko

Styrelseledamot sedan 2017.

Ilkka har tidigare varit styrelseledamot i Bolaget under åren 2010-2011. Ilkka har tidigare (2011-2015) varit VD i det finska dotterbolaget Sotkamo Silver Oy. Ilkka har under åren 1995-2011 varit geologi- och gruvchef vid Mondo Minerals BV. Ilkka innehar ”Chartered Professional” status, enligt Australian Institute of Mining and Metallurgy.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.

Karri Alameri

Karri Alameri

Styrelseledamot sedan 2020.

Karri är vice verkställande direktör vid Sparbanksgruppen, Finland. Han är medlem i Banking Executive Committée i Finance Finland (FFI) och styrelsemedlem i Sb-Livförsäkring och Sb-Fondbolag. Karri har tidigare varit direktionsledamot och affärsrörelsedirektör med ansvar för Kapitalförvaltning vid OP Gruppen, Finland och arbetat i olika chefsbefattningar inom finanssektorn. Karri har haft styrelseuppdrag i olika bolag i OP Gruppen, OP-Pohjola Kooperativ och i Pohjola Bank Abp, Finland.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget. 

Sixten Sunabacka

Sixten Sunabacka

Befattning: Styrelseledamot sedan 2020.

Sixten är VD och grundare av bolaget SuFor Oy, Finland. Han är styrelseordförande i Oy Stockfors AB och Koli Forum rf, Finland och vice styrelseordförande i Stiftelsen för Finlands skogsmuseum samt styrelsemedlem och delägare i MW Forest Sense AB, Sverige samt styrelsemedlem i Oy Arbonaut Ltd, Finland. Sixten har tidigare varit VD för Tornator Oyj, Finland. Han har arbetat som direktör med skogs- och bioekonomirelaterade frågor för den finska regeringen samt i olika chefsbefattningar vid UPM-Kymmene Oyj, Finland. Sixten har även haft olika styrelse- och ledningsgruppsuppdrag inom den finska skogsindustrin samt aktivt deltagit i den nationella skogs- och miljöpolicyn.

Aktieinneav: 0

Han är oberoende i förhållande till både Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Bolaget.


Valberedning

Valberedning inför Årsstämma 2021 i Sotkamo Silver AB består av:

Leena Siirala (ordförande), nominerad av Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company

Vesa Heikkilä, nominerad av Timo Lindborg med bolaget

Tuomo Mäkelä, oberoende medlem, gruvindustriexpert

Valberedningens sekreterare är:

Advokat Bertil Brinck, från A1 Advokater, Stockholm

Bertil Brinck tar emot motioner och förslag och svarar på aktieägarnas frågor angående valberedningen mm .

Bertil Brinck kan nås på telefon; +46 8 545 811 00, eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.