Ledning

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgängliga på Finansinspektionens insiderregister på  Finansinspektionens insiderregister.

 Netti Erkki

Erkki Kuronen

Koncernchef (CEO) sedan Juni 2020 och verkställande direktör för Sotkamo Silver Oy sedan maj 2019. Magister i filosofi (geologi och mineralogi) från Uleåborgs universitet. Han har mer än 25 års inhemsk och internationell erfarenhet från gruvindustrin. Innan han kom till Sotkamo Silver i 2016 han arbetede som Group Geology and Mining Manager i Mondo Minerals.

Född 1970.

Aktieinnehav: 2 300

Netti Tommi 

Tommi Talasterä

Koncerns ekonomichef sedan november 2021. Civilekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsinfors. Tommi har över 20 års erfarenhet från ledande position i ekonomi både inom gruv-, tillverknings och tjänstesektorn. Född 1973.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

Netti Mikko

Mikko Jalasto

Chief Operating Officer (COO) sedan januari 2021. Mikko har civilingenjörsexamen fån Tekniska Högskolan i Helsingfors och han har starkt erfarenhet inom industri både från Finland och utomlands. Född 1976.

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

Netti Arttu

Arttu Ohtonen

Chief Sustainability Officer för Sotkamo Silver Oy. Jobbat med Sotkamo Silver sedan 2012. Civilingenjörsexamen i miljöteknik.
Född 1983

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.