Ledning

Aktieinnehavs- och handelsinformation finns tillgängliga på Finansinspektionens insiderregister på  Finansinspektionens insiderregister.

 Erkki Kuronen photo

Erkki Kuronen

Koncernchef (CEO) och verkställande direktör för Sotkamo Silver Oy. Magister i filosofi (geologi och mineralogi) från Uleåborgs universitet. Han har mer än 20 års inhemsk och internationell erfarenhet från gruvindustrin. Han har statusen "Competent Person" enligt australiensiska JORC.

Född 1970.

Aktieinnehav: 2 300

 Mikko Sopanen

Mikko Sopanen

Mikko Sopanen CFO Mikko Sopanen, ekonomichef för Sotkamo Silver AB sedan december 2019, ekonomichef för Sotkamo Silver Oy sedan maj 2019. Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Uleåborg Universitet. Mikko har 20 års erfarenhet som treasurer, ekonomichef och konsult. 

Född 1977

Aktieinnehav (eget eller närståendes): 0

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.