Bolagsstämmor

Bolagsstämma 2022 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2022

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2021

 

Bolagsstämma 2021 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2021

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2020

 

Bolagsstämma 2020 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2020

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2019

 

Bolagsstämma 2019 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2019

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2018

 

Bolagsstämma 2018 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2018

Årsredovisning för Sotkamo Silver Ab (publ) 2017

 

Bolagsstämma 2017 och årsredovisning

 

Bolagsstämmor 2016 och årsredovisning

 

Bolagsstämma 2015 och årsredovisning

 

Bolagsstämma 2014 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2014
Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2013 

 

Bolagsstämma 2013 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2013
Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2012

 

Bolagsstämmor 2012 och årsredovisning

Protokoll från extra bolagsstämma - maj 2012 (Pdf)
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2012
Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2011

 

Bolagsstämmor 2011 och årsredovisning

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sotkamo Silver AB (publ) 2011
Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2010

 

Bolagsstämmor 2010 och årsredovisning

Protokoll från extra bolagsstämma - december 2010 (Pdf)
Extra bolasstämma PROTOKOL - juni 2010.pdf
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Gexco AB (publ) 2010
Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2009
Bolagsstyrningsrapport 2009

 

Bolagsstämmor 2009 och årsredovisning

Protokoll från extra årsstämma 2009 (Pdf)
Protokoll från årsstämma 2009 (pdf)
Årsredovisning för Sotkamo Silver AB (publ) 2008

 

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige
Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Telefon +358 50 599 3539
Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.