Sotkamo Silver

Silvergruvan

Läs mer

Press-meddelanden

Läs mer

Finansiella rapporter

Läs mer

Aktuellt

Läs mer

Sotkamo Silver Gruppen

Sotkamo Silver-gruppen består av moderbolaget Sotkamo Silver AB och dess helägda dotterbolag Sotkamo Silver Oy. Företagets Silvergruva startade produktionen i mars 2019.

Läs mer

Kontakta oss

Sotkamo Silver i Sverige

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver i Finland
Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Telefon +358 44 733 2355

© 2021 Sotkamo Silver AB.