Toimitusjohtajan katsaus

Konsernin toimitusjohtajan katsaus Q1/2021, 29. huhtikuuta 2021

Viime vuoden lopulla linjasimme P700-projektin yhdeksi tulevaisuutemme kulmakivistä. P700-kairausohjelman ensimmäinen vaihe, lähes 5 000 metriä, saatiin päätökseen raportointikaudella. Kaivoksen malmi- ja pitoisuusmallit päivitetään sen tulosten perustella. Näitä malleja käytetään louhinnan suunnitteluun ja edelleen mineraalivaranto- ja malmivara-arvioiden päivittämiseen. Olemme myös vahvistaneet geologitiimiämme.

Tuotanto on Hopeakaivoksen arkea. Uusi operatiivinen johtajamme Mikko Jalasto aloitti tehtävässään tämän vuoden alussa. Hän on käynnistänyt useita parannushankkeita, joilla voidaan varmistaa saumaton yhteistyö eri toimintojen välillä ja varmistaa olemassa olevan tiedon tehokas hyödyntäminen päivittäisen tuotannon ohjaamiseksi ja johtamiseksi. Odotan innolla näiden hankkeiden tuloksia, jotka vievät yhtiön uudelle tasolle.

Toinen avainhankkeemme, esirikastus, on myös edennyt. Hopeakaivoksen arki pyörii tuotannon ympärillä. Malmin esirikastuksen pilotointi -hanke on edennyt, ja olemme siirtymässä vaiheeseen, jossa aloitetaan täysimittaisen tuotantolaitoksen suunnittelu. Olemme testanneet esirikastuslaitteistoa sekä kesä- että talviolosuhteissa ja saaneet arvokasta kokemusta. Pidemmillä ajojaksoilla olemme keränneet esirikastettua malmia varastoon ja rikastaneet sen sitten rikastamolla. Olemme saavuttaneet laitteiston kapasiteettitavoitteet. Tehdyillä testiajoilla on haettu oikeita parametrejä metallien saannin ja laitteen kapasiteetin optimoimiseksi.

Liikevaihtomme oli 95 MSEK, mikä oli parempi kuin vertailukaudella Q1 / 2020 ja huomattavasti parempi kuin vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä. Malmin metallipitoisuuksien suuri vaihtelu vaikutti tuotettuihin metalliunsseihin ja -tonneihin. Ensimmäisen vuosineljänneksen hopeantuotanto oli pitkän aikavälin vaihteluvälin alarajalla. Metallipitoisuuden vaihtelu johtuu malmin luontaisesta pitoisuusvaihtelusta, mutta olen varma, että olemme ottaneet sen mahdollisuutena oppia ja kehittyä, lopullisena tavoitteena on parempi ennustettavuus ja siten parempi kannattavuus. Toivotan kaikille aurinkoista kevättä ja kesää.

Erkki Kuronen, konsernin toimitusjohtaja

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.