Toimitusjohtajan katsaus

Konsernin toimitusjohtajan katsaus Q3/2020, 14. lokakuuta 2020

Olen erittäin innoissani voidessani julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksen ja tuoda esiin viimeaikaisia ​​toimintojamme. Hopeakaivoksella on työskennelty ahkerasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi mutta olemme myös saaneet levätä kesälomakaudella. Poikkeukselliset ajat yhteiskunnassa ja taloudessa näyttävät jatkuvan, ja meidän on tehtävä parhaamme sopeutuaksemme niihin.

Hopean hinta saavutti elokuussa korkeimman tasonsa seitsemään vuoteen, heinäkuun puolivälissä alkaneen nopean nousun jälkeen. Tämän hetken hopean hinta on kaksinkertainen maaliskuun puolivälin hintaan verrattuna.  Hinnan nousu vaikutti vuosineljänneksen tulokseen ja saavutimme ennätyksellinen 130 MSEK liikevaihdon. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen myynti havainnollistaa metallien hintamuutosten vaikutusta yhtiön tulokseen. Hopean ja kullan lopullisen myyntihinnan määrittäminen kaksi kuukautta toimituksen jälkeen lisää metallien hintamuutosten positiivista tai negatiivista vaikutusta sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen.

Yhtiön hallitus ja johto ovat käyneet hyviä keskusteluja yhtiön strategiasta. Päivitetyn strategian mukaisesti olemme myyneet malminetsintäoikeuksia Tampereen ja Bergslagenin alueilta ja hankkineet raportointikauden jälkeen Bolidenilta uusia kaivos- ja malminetsintäoikeuksia Kainuun alueelta. Julkaisemme päivitetyn strategian viimeisen vuosineljänneksen aikana. Osana strategiatyötä aloitamme jälleenrahoitusvaihtoehtojen selvityksen tukeaksemme Sotkamo Silverin seuraavia kehitysvaiheita.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme louhineet ja tuottaneet maanalaisesta kaivoksesta tasojen 180–80 (metriä pinnan alapuolella) välillä ja samalla valmistelleet louhintaa noin 300 tasolla, jossa tuotanto alkaa vuoden 2020 lopulla. Rikastamon käyttöaste ja toimintavarmuus ovat olleet hyvät samoin kuin metallien saanti rikasteisiin. Tämän osoittaa raportointikaudella saavutettu ennätyksellinen malminsyöttömäärä ja hopean tuotanto.

Esirikastuksen pilotointi on viivästynyt mm. matkustusrajoitusten vuoksi. Pilotoinnissa saavutetut tulokset ovat kuitenkin olleet odotusten mukaisia. Maanalaisen kairauksen valmistelut ovat jatkuneet ja kairaus aloitetaan lokakuussa. Kairausohjelman tavoitteena on pidentää Hopeakaivoksen toiminta-aikaa.

Jatkamme yhteistyötä erinomaisen henkilöstömme kanssa yrityksen kehittämiseksi ja sidosryhmiemme hyödyksi. Olkaa varovaisia ja pysykää terveinä ja turvassa!

Erkki Kuronen, konsernin toimitusjohtaja

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.