Toimitusjohtajan katsaus

Konsernin toimitusjohtajan katsaus Q4/2020, 17. helmikuuta 2021

Ensiksi vilpittömät ja nöyrät kiitokset yhtiön ja sen urakoitsijoiden työntekijöille, Hopeakaivoslaisille, panoksestanne. Olette tehneet töitä ahkerasti ja antaumuksella ja osoittaneet ihailtavaa ammattitaitoa ja omistautuneisuutta, jotta olemme tehneet Hopeakaivoksesta sen mitä se on tänä päivänä. Voitte olla ylpeitä itsestänne ja siitä matkasta, jonka olemme tehneet. Tämä koskee sekä neljättä vuosineljännestä, että koko viime vuotta ja edellisiä vuosia. Olette upea joukko.

Kun muistelee mennyttä vuosineljännestä, niin huomaa kuinka monta merkittävää virstanpylvästä olemme saavuttaneet. Usein päivien virrassa työtä tehdessään vain toteaa tehtävät tehdyiksi mutta kun alkaa miettimään saavutuksia, niin huomaat, että olemme tehneet paljon. Tuotannonvalmistelut 240-tason alueella ja 300-tason alapuolella, kairausohjelman aloitus osana P700-projektia, Peura-ahon ja Hietaharjun kaivosoikeuksien hankinta Bolidenilta, päivitetyn strategian valmistelu ja esittely, yhtiön ensimmäinen live-striimaus ja ympäristölupapäätös, muutamia mainitakseni.

Kaikki edellä mainituista saavutuksista, yksin ja yhdessä, ovat merkittäviä saavutuksia ja tulevaisuuden menestyksen ja kehityksen kulmakiviä. Samanaikaisesti olemme ylläpitäneet erinomaisen tuotannollisen suorituskykymme rikastamolla. Myllyjen käyttöaste vuosineljänneksen aikana oli 94 % ja hopean saanti rikasteisiin oli 86 %. Olemme jatkaneet prosessien ja käytäntöjen parantamista turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

P700-projektin osana aloitimme kairausohjelman. Se tulee jatkumaan vuonna 2021 ja odotan kovasti tulevaa työtä kaivoksen eliniän jatkamiseksi. Toinen merkittävä kehitysprojekti, esirikastuksen pilotointi, on edistynyt vuosineljänneksen aikana ja työ jatkuu. Tulokset ovat olleet odotusten mukaiset. Esirikastus on kuitenkin edelleen kehitysvaiheessa ja paljon työtä tarvitaan ennen kuin se on osa tuotantoprosessia.

Olemme valmistelleet tuotantoa kaivoksen syvemmissä osissa louhimalla tasoperiä (vaaka-asentoisia tunneleita) malmivyöhykkeisiin. Tällä oli vaikutus syötteen pitoisuuksiin, jotka olivat keskimääräisiä alhaisempia loka- ja marraskuussa ja palautuivat joulukuussa keskimääräiselle tasolle. Vuosineljänneksen hopeatuotanto oli noin 350 tuhatta unssia. Hopeatuotanto on kuuden viimeisen vuosineljänneksen aikana vaihdellut 350-430 tuhannen unssin välillä, eli 390 tuhatta unssia +/- 10 %. Syötteen pitoisuuksien vaihtelu on suurta lyhyellä aikavälillä mutta tasoittaa kun tarkastellaan vuosineljännestä tai kokonaista vuotta. Koko vuoden hopean tuotanto 1,58 miljoonaa unssia on hyvin annetun tuotanto-ohjeistuksen, 1,4-1,7 miljoona unssia, sisällä.

Edellistä vuosineljännestä ja vertailukautta (Q4/2019) alhaisempi metallituotanto ja lopullisen hinnan määräytymismekanismin takia vuosineljänneksen liikevaihto oli 78 MSEK ja koko vuoden 2020 liikevaihto 366 MSEK. Tuotannon vaihtelu ja ennen kaikkea hinnan määräytymismekanismi vaikuttavat voimakkaasti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihtoon ja taloudellisiin tunnuslukuihin, kun taas koko vuoden luvut kuvaavat paljon paremmin yhtiön tulosta.

Vuosi 2019 oli tuotannon aloituksen ja ylösajon vuosi, 2020 oli puolestaan tuotannon vakiinnuttamisen vuosi. Vuonna 2021 menemme eteenpäin sekä päivittäisessä tuotannossa, että kehityshankkeissa päivitetyn strategian mukaisesti. Olemalla vastuullisia ja olemalla paikallisia.

Erkki Kuronen, konsernin toimitusjohtaja

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.