Toimitusjohtajan katsaus

Konsernin toimitusjohtajan katsaus Q1/2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut julma sota ovat johtaneet valtavaan humanitaariseen kriisiin. Ajatuksemme ovat Ukrainan kansassa, joka kärsii eniten. Kahden Covid-19-vuoden jälkeen olemme kohdanneet käsittämättömän pahuuden keskellä Eurooppaa, ja tulevaisuus on enemmän kuin epävarma. Keskellä näitä vaikeita aikoja meidän on jatkettava elämäämme ja säilytettävä uskomme. Näin osoitamme voimamme ja kunnioitamme heitä, jotka ovat uhranneet itsensä.

Jälleenrahoitus saatiin onnistuneesti päätökseen. Pitkä maturiteetti, saavutetut korkokulujen säästöt ja yleisesti edullisemmat ehdot tukevat tavoitteitamme toiminnan tehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Samanaikaisesti arvioimme vaihtoehtoja P700-projektin edistämiseksi ja investoinnin pitkän aikavälin tuoton takaamiseksi ja sopeutuaksemme lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä metallien hintojen, tarvikekustannusten ja energianhinnan ennustamattomuuteen.

Olen erittäin ylpeä siitä, että pystyimme sisällyttämään kestävän kehityksen kriteerit uuteen seniorilainamme. Kriteerien saavuttamisessa on rahallinen porkkana, joka vaikuttaa lainan marginaaliin. Tärkeämpää on kuitenkin viesti, jonka annamme rahoittajille, omistajillemme ja muille sidosryhmillemme: Sotkamo Silver on sitoutunut kestävään kehitykseen. Kriteerit, veden typpikuormituksen vähentäminen, uusiutuvan sähköenergian osuuden ja kierrätyksen lisääminen ovat sellaiset, että ne ohjaavat ja tukevat meidän jokapäiväisestä johtamistamme ja työtämme.

Toinen saavutus oli ensimmäinen kestävän kehityksen raporttimme, joka julkaistiin osana vuosikertomusta. Hallitus ja johto pitivät myös puolipäiväisen seminaarin aiheesta maaliskuussa. Tavoitteenamme on toimintatapa, jossa vastuullisuus on luonnollinen ja ilmeinen osa käyttäytymistämme. Olen varma, että olemme oikealla tiellä saavuttaaksemme tämän.

Vuosineljänneksen liikevaihto, 114 MSEK, oli historiamme toiseksi paras. Tulos ja operatiivinen kassavirta olivat katsauskauden lopussa yli 10 MSEK ja kassa 44 MSEK. Tämä on hyvä saavutus ottaen huomioon alhaisen hopean tuotannon ja kohonneet energiakustannukset.

Kesä lähestyy ja toivotan kaikille lukijoille aurinkoista ja rentouttavaa vuodenaikaa. Pitäkää huolta itsestänne, lähimmäisistänne ja eläkää.

 

 

Erkki Kuronen, konsernin toimitusjohtaja

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.