Kiannanniemen esiintymät

Sotkamo Silver Oy hankki Suomussalmella sijaitsevien Hietaharju- ja Peura-aho-nimisten kaivospiirien sekä Hietaharju North -nimisen malminetsintäalueen kaivos- ja malminetsintäoikeudet Bolidenilta syksyllä 2020. ostamisesta. Esiintymien hankkiminen on osa yhtiön strategiaa keskittyä Kainuun alueen mineraalivarantojen kehittämiseen ja vahvistaa Sotkamo Silverin asemaa ja raaka-ainepohjaa.

Kiannanniemen nikkeli-kupari-platina-palladium -esiintymät sijaitsevat Kuhmon vihreäkivivyöhykkeen pohjoisosassa. Ne löydettiin 1960-luvun alussa. Outokumpu Oy teki alueella tutkimuksia ja ensimmäinen vihje saatiin lohkare-etsijän lähettämistä näytteistä. Altona Mining Ltd. teki alueella tutkimuksia 2005-2011.

Altona Mining Ltd. on laatinut australialaisen JORC-koodin mukaiset mineraalivarantoarviot. Arviot on esitetty alla olevassa taulukossa.

  Classification Million tons Ni % Cu % Co % Pt g/t Pd g/t
Peura-aho   Indicated 0,40 0,63 0,29 0,04 0,28 0,62
Inferred 0,09 0,48 0,23 0,04 0,21 0,42
Total 0,49 0,60 0,27 0,03 0,27 0,58
Hietaharju Indicated 0,85 0,85 0,44 0,06 0,53 1,25
Inferred 0,24 0,59 0,27 0,04 0,34 0,89
Total 1,09 0,80 0,40 0,05 0,49 1,17

Mineraalivarantoarviot perustuvat alueelle kairattujen timanttikairausreikien (yhteensä noin 21 kilometriä) tuloksiin. Laboratoriomittakaavaisten rikastuskokeiden perusteella Peura-ahon ja Hietaharjun esiintymistä voidaan valmistaa kauppakelpoiset rikasteet. Nikkelin ja kuparin lisäksi, esiintymien platina- ja palladiumpitoisuudet ovat merkittäviä.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.