Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous pidettiin 27.4.2022. Linkki pöytäkirjaan.

*****

Yhtiökokous pidetään Tukholmassa 27. huhtikuuta 2022. Osakkeenomistajien, jotka haluavat esittää asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava kirjallinen ehdotuksensa hallitukselle viimeistään seitsemän viikkoa ennen yhtiökokousta, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Linkit:

Yhtiökokouskutsu

Esityslistan kohtien 15, 16 ja 17 täydelliset esitykset käyvät ilmi ruotsinkielisistä esityksistä, joiden pääasiallinen sisältö käy ilmi yhtiökokouskutsusta.

Kohta 13 - nimitysvaliokunnan esitys perusteluineen

Tilintarkastajien lausunto ylimmän johdon palkitsemisesta (ruotsiksi)

Valtakirja

Postiäänestyslomake

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.