Kestävän kehityksen politiikka

 

  • Toimintamme on turvallista yhtiön työntekijöille, naapurustolle, urakoitsijoille, asiakkaille ja ympäristölle. Kehitämme ja ylläpidämme positiivista turvallisuuskulttuuria, käyttäytymistä ja tietoisuutta työntekijöidemme ja urakoitsijoidemme keskuudessa sekä kannustamme ja edistämme heidän hyvinvointiaan.
  • Tunnistamme ja arvioimme ympäristöön, turvallisuuteen ja yhteisöön kohdistuvat riskit ja vaikutukset ennen toimenpiteisiin ryhtymistä sekä varmistamme, että tunnistetut riskit ja vaikutukset estetään, minimoidaan ja pakottavissa tapauksissa lievennetään.
  • Vältämme elinympäristöjen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden kokonaistappiota tai huononemista.
  • Otamme sosiaaliset näkökohdat ja ympäristönäkökohdat huomioon hankkeiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Pyrimme jatkuvasti parantamaan raaka-aineiden, energian ja luonnonvarojen käytön tehokkuutta ja sovellamme kussakin tilanteessa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.
  • Olemme aktiivisesti, avoimesti ja rehellisesti yhteydessä niihin viranomaisiin, organisaatioihin ja henkilöihin, joihin projektimme vaikuttavat, ja huomioimme heidän näkemyksensä päätöksenteossamme.
  • Kunnioitamme ja arvostamme kulttuuria, tapoja, etuja ja oikeuksia niissä yhteisöissä, joissa toimimme.
  • Katsomme monimuotoisen työvoiman olevan vahvuus ja tarjoamme työympäristön, jossa jokaista kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.
  • Suoritamme malmitutkimustoimintomme tavalla, jossa huomioidaan ympäristönäkökohdat, maanomistajat sekä muut kiinnostuneet ja asianosaiset.
  • Sotkamo Silver vaalii eettisiä toimintatapoja ja joko täyttää lakisääteiset ja muut vaatimukset tai ylittää ne, jos omat standardimme ovat ankarampia.
  • Seuraamme turvallisuuteen, terveyteen, ympäristöön ja yhteisöön liittyviä johtamisjärjestelmiä ja niiden toimivuutta sekä asetamme tavoitteita ja päämääriä, joilla varmistetaan toiminnan jatkuva parantaminen. 

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2021 Sotkamo Silver AB.