SOTKAMO SILVER AB ON PÄÄTTÄNYT TOTEUTTAA KORKEINTAAN 4 200 000 OSAKKEEN SUUNNATUN ANNIN JA NIMELLISARVOLTAAN ENINTÄÄN 15 MSEK SUUNNATUN VAIHTOVELKAKIRJALAINAN, YHTEENSÄ ENINTÄÄN 29,4 MSEK

Pörssitiedote: Tukholmassa 10.5.2019, kello 8.30.

Osakeanti:

Sotkamo Silver AB:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 11. huhtikuuta 2019 myöntämän valtuutuksen nojalla toteuttaa korkeintaan 4 200 000 osakkeen suunnatun osakeannin 3,60 ruotsin kruunun hintaan osakkeelta.

Osakkeiden merkintäoikeus on annettu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, rajoitetulle määrälle ammattimaisia sijoittajia, jotka ovat etukäteen ilmaisseet kiinnostuksensa merkitä osakkeita.

Osakkeiden merkintä tulee tapahtua viimeistään 14.5.2019 ja merkityt osakkeet on maksettava viimeistään 14.5.2019 mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää merkintä- ja maksuaikaa. Täyteen merkittynä Sotkamo Silver AB saisi suunnatusta osakeannista noin 15,12 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen annin kustannuksia.

Merkintähinta perustuu sijoittajien kanssa käytyihin neuvotteluihin, lähtökohtana noteerattu osakkeen pörssikurssi vähennettynä tavanomaisella suunnatun annin alennuksella tavoitteena annin toteutuminen täysimääräisenä.

Vaihtovelkakirjalaina:

Yhtiön hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 11. huhtikuuta 2019 myöntämän valtuutuksen nojalla toteuttaa enintään 15,0 miljoonan Ruotsin kruunun vaihtovelkakirja-annin, jaettuna 15 vaihtovelkakirjaan, joiden nimellisarvo on 1,0 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vaihtovelkakirjojen liikkeeseenlaskuhinta on 95% vaihtovelkakirjojen nimellisarvosta, yhteensä 14,25 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Vaihtovelkakirjaosuuksien merkinnät tulee tehdä 10.5.2019. Merkityt vaihtovelkakirjaosuudet tulee maksaa yhtiölle 10.5.2019 mennessä. Hallituksella on oikeus pidentää merkintä- ja maksuaikaa.

Lainan kuponkikorko on 3 % neljännesvuodessa. Laina on maksettava takaisin viimeistään 31.5. 2020 niiltä osin kuin lainaa ei ole sitä ennen konvertoitu osakkeiksi, tai lainaa ei ole maksettu takaisin lainaehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on oikeus 1.1. - 31.12. 2020 välisenä aikana maksaa Vaihtovelkakirjalaina kokonaan tai osittain nimellisarvoon.

Vaihtovelkakirjojen haltijalla on oikeus konvertoida vaihtovelkakirjat uusiin osakkeisiin yhtiössä 1.5. 2020 ja 31.12. 2020 välisenä aikana kokonaan tai osittain vaihtokurssiin, mikä vastaa 90% osakevaihdon volyymilla painotetusta 10 päivän keskihinnasta, NGM Equity pörssissä käydystä kaupasta, laskettuna päivästä, jolloin konvertointipyyntö saapui yhtiölle, kuitenkin alimman konvertointihinnan ollessa 1,4441 Ruotsin kruunua. Jos edellä mainitun mukaisesti laskettu vaihtokurssi on pienempi kuin 1,4441 Ruotsin kruunua, kun vaihtovelkakirjalainan haltija pyytää vaihtovelkakirjalainan muuntamista, haltijalla on oikeus saada käteiskorvaus erosta.

Vaihtovelkakirjojen merkintäoikeus on annettu, osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, ammattimaiselle sijoittajalle, joka on etukäteen ilmaissut kiinnostuksensa merkitä vaihtovelkakirjoja.

Konversiokurssi perustuu sijoittajan kanssa käytyihin neuvotteluihin, lähtökohtana yhtiön noteeratun osakkeen pörssikurssi vähennettynä tavanomaisella suunnatun annin alennuksella tavoitteena annin toteutuminen täysimääräisenä.

Antien motiivi ja syyt poiketa merkintäetuoikeudesta:

Antien motiivi ja syyt poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta on yhtiön tarve vahvistaa kassavarojaan. Tämä johtuu Hopeakaivoksen tuotannon käynnistymisestä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla ja samalla kasvatetun tuotantokapasiteetin aiheuttamasta pääomatarpeesta. Yhtiön kassan nopea vahvistaminen on tärkeää yhtiön toiminnalle ja sen kehittämiselle.

Alustavat merkinnät:

Yhtiö on tämän tiedotteen julkistamishetkeen mennessä saanut merkintähakemuksia ammattimaisilta sijoittajilta molempiin anteihin määrät, jotka vastaavat yllä kerrottuja antien maksimimääriä. Näin ollen annit ovat alustavasti täyteen merkityt.

Suunnatun osakeannin omistuksen laimennusvaikutus on noin 3,1 prosenttia Sotkamo Silver AB:n osakekannasta annin jälkeen.

Neuvonantajat:

Stockholm Corporate Finance toimii neuvonantajana antiin liittyvissä asioissa ja A1 Advokater neuvonantajana oikeusasioissa. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ja Evli Pankki Oyj ovat osakeannin hoitavat asiamiehet.

 
Tukholma 10. toukokuuta. 2019

 
Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.


  
Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU:n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 10. toukokuuta 2019 klo 8:30 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.