SOTKAMO SILVER AB: PUTKIRIKKO JA ILMOITTAMINEN

Lehdistötiedote: Tukholmassa 9.8. 2019, kello 16:00.

Sotkamo Silver Oy:n Hopeakaivoksella tapahtui toukokuun lopussa rakennusvirheestä johtuva putkirikko, jonka seurauksena vettä pääsi virtaamaan rikastamon ja sivukivialueen väliselle läheiselle suoalueelle kaivospiirialueella. Yhtiö havaitsi alueella virtaavassa ojassa ympäristönäytteenotossa kohonneita typpi-, sulfaatti-, sinkki-, nikkeli- ja kadmium-pitoisuuksia. Pienessä Tipasjärvessä kyseisten alkuaineiden pitoisuudet eivät olleet kohonneet.

Paikallisjohto ilmoitti asiasta Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) 19.6. 2019. Saatuaan ilmoituksen ELY-keskus huomautti edellyttävänsä, että jatkossa vastaavan tasoisetkin häiriöilmoitukset tulee toimittaa välittömästi tilanteen havaitsemisen jälkeen.

Tehdyt toimenpiteet:

  • Korjaustöihin ryhdyttiin heti vuodon havaitsemisen jälkeen 20.5. ja ne saatiin valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.
  • ELY-keskuksen kanssa on sovittu säännöllisestä kuukausittaisesta yhteydenpidosta tiedonkulun ja -vaihdon parantamiseksi ja varmistamiseksi.
  • Vuotoalueen kuivatus- ja pumppausjärjestelyjä on muutettu estämään vastaavan tapahtuman toistuminen
  • Yhtiö on tarkentanut ohjeistusta ja käytäntöjä, jotta vastaavanlaisia viiveitä ei pääse tapahtumaan
  • Vastuuhenkilöiden vastuiden rajapinnat on tarkistettu ja selvennetty.

Yhtiön tavoitteena on toiminnan laadun ja ympäristöasioiden hyvä ja vastuullinen hoitaminen.

“Olen tapahtuneesta hyvin pahoillani. Kuten ELY-keskuskin julkisuudessa totesi, tapaukset eivät vaarantaneet kaivoksen ympäristövalvontaa ja vuodossa ei ollut kyseessä suuri häiriötilanne. Kaikesta tästä on otettu opiksi ja jatkossa vastaavat ilmoitukset tehdään viipymättä, mikäli tarvetta niiden tekemiseen tulee”, sanoo Sotkamo Silver AB: n toimitusjohtaja Timo Lindborg.
 

Tukholma, 9 elokuuta 2019

Timo Lindborg, konsernijohtaja.

Viralliset tiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.

 
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver:llä on mineraalioikeuksia hopeaa, kultaa ja volframia sisältäviin mineraaliesiintymiin Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön pää hanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.