SOTKAMO SILVER: LOPULLISEN TULOKSEN MUKAAN MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA MERKITTIIN NOIN 120,3 PROSENTTIA

Lehdistötiedote, Tukholma 11.5.2020 klo 08:45

Sotkamo Silver AB (publ) (”Sotkamo Silver” tai “Yhtiö”) ilmoittaa tänään, että Yhtiön 27. helmikuuta 2020 ilmoittama osakeanti, jossa etuoikeus merkintään on olemassa olevilla osakkeenomistajilla (”Merkintäetuoikeusanti”), on päättynyt. Merkintäetuoikeusannissa merkittiin merkintäetuoikeuksilla 36.593.195 osaketta, jotka vastaavat noin 81,3 prosenttia Merkintäetuoikeusannista. Lisäksi ilman merkintäetuoikeuksia merkittiin 17.555.412 osaketta, jotka vastaavat noin 39,0 prosenttia Merkintäetuoikeusannista. Yhteensä Merkintäetuoikeusanti merkittiin 120,3 prosenttisesti, mikä tarkoittaa, että Sotkamo Silver saa noin 62 miljoonaa Ruotsin kruunua uutta pääomaa ennen osakeantikuluja. Noin 120,3 prosentin merkintäaste tarkoittaa, että takuusitoumuksia ei tarvitse käyttää.

Merkintäetuoikeusannilla Yhtiön osakepääoma nousee 61.725.388.67 Ruotsin kruunulla 185.176.166,01 Ruotsin kruunusta 246.901.554,68 Ruotsin kruunuun ja osakkeiden lukumäärä kasvaa 44.994.433 osakkeella 134.983.299 osakkeesta 179.977.732 osakkeeseen. Laimennusvaikutus osakkeenomistajille, jotka eivät osallistuneet Merkintäetuoikeusantiin, on siten 25 prosenttia.

Ilman merkintäetuoikeuksia merkityt osakkeet ovat jaettu Yhtiön 15. huhtikuuta 2020 julkistamien, Merkintäetuoikeusannin yhteydessä laaditussa esitteessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Ilmoitus osakkeiden jakamisesta toimitetaan kullekin merkitsijälle postitse. Hallintarekisteriin merkityt osakkeenomistajat saavat ilmoituksen hallintarekisteröinnin hoitajan menettelyjen mukaisesti. Merkityt ja jaetut osakkeet maksetaan ilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ilmoitus toimitetaan vain niille merkitsijöille, joille on jaettu osakkeita.

Kaupankäynti maksetuilla merkityillä osakkeilla (”BTA” ruotsinkielisistä sanoista ”betalda tecknade aktier”) jatkuu NGM Equity (SOSI BT) ja Nasdaq Helsinki (SOSI1N0120) -pörsseissä, kunnes osakeanti on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin (Bolagsverket), jonka arvioidaan tapahtuvan toukokuun lopussa 2020.

2020/2021 OPTIO-OIKEUDET

Jokaisesta Merkintäetuoikeusannissa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudella merkitystä ja maksetusta neljästä (4) osakkeesta annetaan yksi (1) optio-oikeus 2020/2021, mikä tarkoittaa, että Yhtiö antaa 11.246.583 optio-oikeutta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet toimitetaan erikseen, kun uusi osakeanti on kokonaisuudessaan rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriin (Bolagsverket). Huomaa, että optio-oikeudet siirretään vain niille, jotka ovat merkinneet, maksaneet ja saaneet osakkeita Merkintäetuoikeusannissa, eikä niille, jotka ovat ostaneet maksettuja merkittyjä osakkeita (BTA) jälkimarkkinoilta.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön osakkeen merkintäkurssilla, joka vastaa kahta (2,00) Ruotsin kruunua. Lopullinen merkintähinta euroina vahvistetaan 30. huhtikuuta 2021. Uusien osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla ja merkintöjen maksu tapahtuu 1. toukokuuta 2021 - 28. toukokuuta 2021.

Edellyttäen, että kaikki optio-oikeudet käytetään osakkeiden merkitsemiseen, Yhtiö saa 22,5 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen liikkeeseenlaskukustannusten vähentämistä ja Yhtiön osakepääoma nousee 15.428.568,84 Ruotsin kruunulla 246.901.554,68 Ruotsin kruunusta 262.330.123,52 Ruotsin kruunuun ja osakkeiden lukumäärä nousee 11.246.583 osakkeella 179.977.732 osakkeesta 191.224.315 osakkeeseen.

Yhtiö aikoo hakea optio-oikeuksia 2020/2021 kaupankäynnin kohteeksi NGM Equity ja Nasdaq Helsinki -pörsseihin. Kaupankäynnin odotetaan alkavan kesäkuun 2020 puolivälissä.
 

YHTEYSHENKILÖ

Paul Johnsson, Sotkamo Silver AB:n toimitusjohtaja, puh. +46 70 777 69 76

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsinkielisiä, joten käännetyssä versiossa saattaa olla pieniä eroja. Jos kieliversioissa on eroja, voimassa on ruotsinkielinen versio.
 

NEUVONANTAJAT

Stockholm Corporate Finance toimii taloudellisena neuvonantajana ja A1 Advokater ja Advokatfirman Schjødt oikeudellisina neuvonantajina Sotkamo Silverille. Hagberg & Aneborn Fondkommission ja Evli Pankki toimivat liikkeellelaskijana Merkintäetuoikeusannissa ja 2020/2021 Optio-oikeusannissa.
 

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous hankkia, merkitä tai käydä muulla tavalla kauppaa Sotkamo Silver AB:n (publ) osakkeilla, optio-oikeuksilla, merkintäoikeuksilla, maksetuilla merkityillä osakkeilla tai muilla arvopapereilla, eivätkä sijoittajat saa merkitä tai hankkia arvopapereita muutoin kuin siinä esitteessä annettujen perustietojen pohjalta, joka julkaistiin 15. huhtikuuta 2020.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa suoraan tai välillisesti julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Sveitsissä, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai muussa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämä lehdistötiedote ei ole myöskään tarjous myydä uusia osakkeita, optio-oikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita, merkintäoikeuksia tai muita arvopapereita henkilölle, jonka lainkäyttöalueella ei olisi sallittua antaa tällaista tarjousta kyseiselle henkilölle tai tarjoaminen edellyttäisi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintitoimia tai muita toimia. Esitettä, ilmoittautumislomaketta ja muita Merkintäetuoikeusantiin liittyviä asiakirjoja ei saa jakaa sellaisessa maassa tai sellaiseen maahan, jossa niiden jakaminen tai Merkintäetuoikeusanti edellyttäisivät edellisessä virkkeessä mainittuja toimia tai jossa ne olisivat sääntöjen vastaisia.

Mitään osakkeita, optio-oikeuksia, merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Securities Act”) nykyisen version mukaan, eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukaan, eikä niitä saa tarjota, merkitä, pantata, myydä, jälleenmyydä, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi soveltuvissa poikkeustapauksissa tai sellaisen transaktion kautta, johon ei sovelleta Securities Actin ja joka on kyseisen Yhdysvaltain osavaltion tai muun hallinnollisen toimijan arvopaperilainsäädännön mukainen.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka ilmentävät yhtiön tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista ja taloudellista ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoa”, ”ennakoida”, ”odottaa”, ”saattaa”, ”uskoa”, ”suunnitelma”, ”arvio”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista. Tämän lehdistötiedotteen sisältämät tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat pätevät ainoastaan tänä päivämääränä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Sotkamo Silver AB (publ)

Sotkamo Silverin liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä mineraaliesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä ja kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön päähanke on tuotannossa oleva Hopeakaivos Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'n ja FinnMinin raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC- tai NI 43 101 -koodin mukaan Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Sotkamo Silverin kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM Equity -pörssissä ja SOSI1 NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) -numero: 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä on verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.