SOTKAMO SILVER AB: Tilinpäätöstiedote 2018, yhtyeenveto

AJANKOHTAINEN RAPORTOINTIKAUSI (3 kk lokakuu-joulukuu)

 • Vuosineljänneksen investoinnit olivat 114 MSEK (5)
 • Muut tuotot olivat 0,1 MSEK (0)
 • Vuosineljänneksen tulos oli -42 MSEK (0)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,32 SEK (0,00)
 • Hopeakaivoksen rikasteiden toimituksista on tehty sopimus Bolidenin kanssa
 • Kaivoksen ensimmäinen räjäytys avokaivoksessa tapahtui 16. lokakuuta
 • Rikastushiekka-altaat ja malmin sekä sivukiven välivarastointialueet valmistuivat
 • Yhtiö jätti ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen muutoshakemuksen nykyiselle toistaiseksi voimassa olevalle ympäristöluvalle. Nykyinen ja tuotannon käynnistämisen jälkeinen toiminta perustuu voimassa olevaan ympäristölupaan

KOKO VUOSI 2018 TAMMIKUU-JOULUKUU

 • Investoinnit Sotkamo Silver Oy:hyn olivat 285 MSEK (26)
 • Oma pääoma 31.12.2018 oli 303 MSEK (328)
 • Likvidit varat 31.12.2018 olivat 123 MSEK (164)
 • Yhtiön kassavirta oli -44 MSEK (5), josta investoinnit olivat -299 MSEK ja rahoitus 258 MSEK
 • Muut tuotot olivat 0,1 MSEK (0,1)
 • Kauden tulos oli -62 MSEK (-15)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,49 SEK (-0,14)
 • Osingonjakoa ei ehdoteta

Erät viittaavat vastaavaan ajanjaksoon edelliseltä vuodelta

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Hopeakaivoshanke on edennyt aikataulun mukaisesti vuonna 2018. Neljäs vuosineljännes on ollut yhtiölle mielenkiintoinen ja palkitseva. Sotkamo Silver on rakentanut Hopeakaivosta intensiivisesti saadakseen sen valmiiksi niin, että tuotanto alkaa maaliskuussa 2019. Olemme onnistuneet hyvin aliurakoitsijavalinnoissamme. Samalla olemme työllistäneet yli 160 eri alojen osaajaa rakennusvaiheen aikana.

Yksi Sotkamo Silverin tärkeistä tavoitteista saavutettiin lokakuussa, kun avolouhoksen ensimmäinen räjäytys tehtiin. Maanalainen valmistava louhinta aloitettiin samanaikaisesti. Tuotannon käynnistyttyä Hopeakaivos tuottaa hopea-kulta-lyijyrikastetta ja sinkki-hopearikastetta myytäväksi sulatoille. Ne toimitetaan Bolidenin Kokkolan sulattoon Suomessa ja Rönnskärin sulattoon Ruotsissa.

Nykyinen toiminta ja tuleva kaivostoiminta perustuvat voimassa olevaan ympäristölupaan. Louhintamäärät, selkeytysaltaat ja rikastushiekka-alue ovat nykyisen ympäristöluvan mukaisia. Altaat ovat otettu käyttöön joulukuussa ja täytetty vedellä. Rikastushiekka-alueen lisäksi on rakennettu yhteensä viisi selkeytysallasta.

Olemme ottaneet huomioon huolen toiminnan vaikutuksesta veden laatuun, ja päättäneet panostaa veden käsittelyyn ottamalla käyttöön mekaanisen vedenpuhdistuksen jo projektin tässä vaiheessa. Tällä aloitteella valmistaudumme kapasiteetin nostamiseen ja otamme huomioon ympäristönäkökohdat sekä lisäämme tuotannon tehokasta valvontaa.

Toivotan uudet työntekijämme lämpimästi tervetulleiksi yhtiön henkilöstöön. Yhdessä muun henkilökuntamme kanssa heillä on vahvaa osaamista kaivostoiminnan eri osa-aloilta ja kaivostoiminnan kehittämisestä. Henkilöstön monipuolinen osaaminen ja kokoonpano antaa hyvät mahdollisuudet kehittää yhtiötä edelleen tuotannon aloittamisen jälkeen.

Yhtiö pitää avointen ovien päivän 5. kesäkuuta 2019. Silloin alueen asukkaat, osakkeenomistajat, kaikki sidosryhmät ja muut asianosaiset ovat tervetulleita käymään Hopeakaivoksella.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 • Hopeakaivoksella on päätetty ottaa käyttöön mekaaninen vedenpuhdistamo osana nelivaiheista vedenpuhdistusprosessia. Tämä on osa kaivoksen BAT-teknologia panostusta (BAT -paras käytettävissä oleva teknologia).
OSAKETIETOA                                    2018-12-31        2017-12-31
Osakekurssi kauden lopussa SEK 3,90 3,84
”Kvotvärde” (vastearvo) SEK 1,37 1,37
Yhtiön pörssiarvo MSEK 510 458
Kaupankäynti NGM (kpl) 5 269 006 8 223 067
Kaupankäynti Nasdaq HEL (kpl) 50 829 559 94 562 258
Osakkeiden lukumäärä 130 783 299 119 313 694
Osakepääoma SEK 179 414 417 163 679 896

SIJOITTAJAKALENTERI               

Sotkamo Silver antaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:

 • Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 11. huhtikuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu julkaistaan 14. toukokuuta 2019
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu julkaistaan 23. elokuuta 2019
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu julkaistaan 15. marraskuuta 2019
 • Tilinpäätöstiedote julkaistaan 21. helmikuuta 2020

VUOSIKERTOMUS JA TALOUDELLISET RAPORTIT

Täydellisen osavuosikatsauksen ensimmäisellä vuosineljännekselle sekä muita taloudellisia raportteja ruotsiksi voi ladata osoitteesta:

http://www.silver.fi/sivu/en/finansiella_rapporter/

Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507.

Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain mukaan. Tieto on toimitettu edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä julkistettavaksi 22. helmikuuta 2019 klo 8.45 Ruotsin aikaa.

Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä. Käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen.
    
  
Tietoa Sotkamo Silver AB:stä

Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa, kultaaja volframia sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja Ruotsissa sekä sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa.

Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla.

Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 päälistalla NASDAQ Helsingissä.

ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910.

Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93.

Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi

Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Yhteystiedot

Sotkamo Silver Ruotsissa

Sotkamo Silver AB
Nybrogatan 34/Box 5216
SE-102 45 Stockholm

Puhelin +358 50 599 3539

Sotkamo Silver Suomessa

Sotkamo Silver Oy
Hopeatie 20
FI-88600 SOTKAMO

Puhelin +358 44 733 2355


© 2020 Sotkamo Silver AB.